%100 Doğa Outdoor Yaşam Etiği

Yazarlar

Anasayfaya git Sonraki yazara git Önceki yazara git
  • Kişi beğendi
  • Yazı Boyutu :
    Yazıyı Büyüt Yazıyı Küçült
  • Paylaş :

AVBİS ve Kotalı Avcılık

Ömer Borovalı
info@yabantv.com
AVBİS ve Kotalı Avcılık
Avcılığımızın üstünde karabulut mu?

AVBİS-Avlak Yönetimi Bilgi Sistemi

Kimine  göre avcılığımızın üstüne bir karabulut gibi çökmekte bu AVBİS denen bilinmez. Bilinmez çünkü yaratıcısı olan Avcılık ve Avlak Yönetimi Daire Başkanlığı, tebası olarak gördüğü avcı toplumuna ne sormak ne de ne olduğunu anlatmak zahmetinde bulunmuştur.

Adeta dedikodu yayarcasına “avcılık izin alarak yapılacak” hatta “avcılık paralı oluyor” gibi başı sonu belli olmayan bir haber yayılıp duruyor avcılar arasında.  Her ne kadar birkaç yıldır MAK kararlarının yer aldığı kitabın ¾’ünü kaplayan, illerimize göre “Avın Yasaklandığı Sahalar” bölümünde her ilin yasaklar sıralamasında “Devlet/Genel Avlak Olarak Tescil Edilen Sahalar” başlığı altında  bu avlaklar belirtiliyorsa da, kimse bunların ne olduğunu bilemedi. Zira on yıldır, “Devlet Avlakları” hep av turizmi kapsamında Bezoar Yaban Keçisi avlattırılan avlaklardı. Sonra Avcılık dairesi karar verdi ve hangi kıstasa dayandırıldığı belirsiz bir takım arazilere avlak dendi ve bunların içinde bulunan av hayvanlarının envanterinin yani sayılarının çıkartıldığı söylendi.
 
Nedir bu Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın gizli saklı emri vakiler yapma merakı anlamak mümkün değil. Üç yıldır bu avlakları hızla artırıyorlar ve ne olacağını bilen yok. 2010’da 56, 2011’de 97, 2012’de 129 avlak belirlenmiş. Kimin haberi olmuş? Kimsenin. İlk olarak MAK kararlarında 2010-2011 av döneminde yayınlanmış bu belirlenmiş avlaklar. Her ne kadar derneklere resmi yazı ile bildirileceği yazılmışsa da, av camiasında kimse ya duymamış, ya önem vermeden geçmiş. Zira, avcılık sisteminde bir yenilik olan böyle bir uygulamanın avcılarla görüşülerek yapılması varken, sessiz sedasız sokuşturulması hedefleniyor ne hikmetse.

Önce bakalım 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunun avlaklarla ilgili maddesi ne diyor;

Avlakların kuruluşu, yönetimi ve denetimi

Madde 11 - Özel avlaklar Bakanlıktan izin alınarak kurulur, sahipleri veya kiracıları tarafından yönetilir, işletilir veya işlettirilir. Diğer avlaklar ise Genel Müdürlükçe yönetilir, işletilir veya işlettirilir. Genel Müdürlükçe yönetilen, işletilen veya işlettirilen avlakların plânlanması, kuruluşu, sınıflandırılması, alanlarının belirlenmesi, işaretlenmesi, yönetimi, işletilmesi, işlettirilmesi ve denetimine ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça düzenlenir

Yani bazılarının söylediği gibi bu kotalı avlakların tespitinden sonra planlaması ve nasıl avlandırılacağının resmi gazetede ilanı falan gerekmiyor. Bakanlık kendi bünyesinde bunu belirliyor kanuna göre.

Bu durumda buyurun ilki 2010-11 MAK kitapçığında yayınlanıp her yıl sayıları artırılarak kotaları belirlenen kotalı avlaklar için ne yazıyor kitapçıkta birlikte okuyalım. 
 “2. MADDENİN 4. FIKRASI: Örnek, özel, devlet ve genel avlaklarda avlanma planı hükümleri çerçevesinde avlanma yapılır.Avlanma planı yapılan, tescil edilen genel ve devlet avlaklarının işletilmesi ve işlettirilmesi planda belirtilen esas ve usullere göre il müdürlüğü tarafından yapılır.
4. MADDENİN 4. FIKRASI: Tescil edilmiş ve av döneminde tescil edilecek genel ve devlet avlaklarında il müdürlüğü tarafından belirlenen kotalar, 2. maddede belirtilen avlanma süreleri içinde haftanın her günü, 4. maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen günlük avlanma limitleri dahilinde il geneli veya ülke geneli avlanma izin kartı alan avcının, avlağın bulunduğu il müdürlüğünden aldığı “……. Avlağında Avlanma İzin Belgesi” doğrultusunda avlanılır.
Genel ve devlet avlağında türe ait kota bitince o türün o avlakta avlanması yasaktır. Türlere ait kotalar bittiğinde ise 2. madde de belirtilen avlanma sürelerine uyulmasına gerek kalmadan o avlak ava kapatılacaktır. Ava kapatılması durumu il müdürlüğü tarafından 4915 sayılı KAK’ın 20 maddesinde koruma ve kontrolle görevli olan birimlere, avcı derneklerine duyurulacak, www.milliparklar.gov.tr  adresinde de yayınlanacaktır. Bu avlaklarda; avlanma izin kartı haricinde il müdürlüğünden “……. Avlağında Avlanma İzin Belgesi” almadan avlanmak yasaktır. İzin almadan avlananlara karşı avlaklarda izin almadan avlanma fiili olan KAK’un 12 hüküm maddesi ile 23 ceza maddesi uygulanır.

4. MADDEN
İN 5. FIKRASI: Tescil edilen genel ve devlet avlaklar MAK kararında, avlaklara ait kotalar ise www.milliparklar.gov.tr  adresinde yayınlanacaktır.
Bu av dönemi içerisinde MAK kararının yayınlanmasından sonra yeni tescil edilecek genel ve devlet avlaklarıyla ilgili bilgiler, www.milliparklar.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. İl müdürlükleri ise yeni tescil edilen avlaklarla ilgili bilgileri 4915 sayılı KAK’ın 20. maddesinde koruma ve kontrolle görevli birimlere resmi yazı ile bildirecek ve avcı derneklerine duyurulacaktır. Her yıl tescil edilecek devlet ve genel avlakların listeleri, yeni alınacak MAK ararında yayımlanacaktır.”
Birkaç yıl önce 300 olacak demişlerdi. 300 de, 50 veya 70 değil kendileri de biliyorlar mı merak ediyorum. Ama hedef belli. Avrupa Birliğine uyum sağlayacağız ya, adamlar bize “kaç avcınız var, nasıl av yapıyorsunuz, her yıl ne vuruyorsunuz” bunu bilmeniz gerek demişler. Bizim bakanlıktakiler de kafalarına göre böyle bir şey uydurmuş ona uymaya çalışıyorlar.

Geçenlerde YABAN TV’de Açık Kürsü’de AVBİS’i canlı yayında iki gece tartıştık. Avcımızın tümünün ne kadar tepkili olduğunu hep birlikte gördük.  Şimdi şöyle bir inceleyelim yapılanları.

YANLIŞLAR

-Her şeyden önce avcılardan gizli, görüş almadan ve işbirliği yapmadan karar almaları yanlış.

-Her yıl katlanarak arttırılan tescil edilen Devlet/Genel Avlaklarını bütün Türkiye’ye yaymak yanlış.

-Uygulamaya konmak istenen tescilli Kotalı Avlak işletmesinin önce birkaç değişik av için değişik yörelerde kurulacak pilot veya örnek olabilecek avlaklarda 5-8 yıl denenmesi, gerek av hayvanlarının popülasyon çalışmaları, beslenmeleri için uygun tarım alanlarının çoğaltılması, yapılacak işletimin denenmesi ve işleticiye yüklenecek sorumluluk ve zorunlulukların denenmesi, yıllık ideal avlak işletme maliyetlerinin çıkartılması ve bunun neticesinde avcıların bu avlakta avlanmak için ödemesi gereken bedel ve benzeri tüm çalışmalar yapılıp avlağın kendini ispatından sonra Türkiye genelinde sayılarının arttırılmasına gitmeden hiçbir denemesi yapılmadan Türkiye’ye yayıp avcıları dışlamak yanlıştır.

-Bu sözde envanteri çıkarılarak tescil edilmiş avlakların 2016 yılından itibaren paralı olacağının haberinin yayılması yanlış.

-Bilimsel bir “avlak yönetim planı” olmayan ve avcıya bir hizmet sunmayan bir avlağın paralı olması yanlış.

-AB’ye “Türkiye genelinde bütün avlakların envanterini çıkarttık buna göre avlandırıyoruz” yalanı yanlış. Türkiye’de envanter falan çıkmadı. Sayılar uyduruldu.

-Türkiye’nin AB’ye kabul edilmesi 35 ana başlığın tamamında uyum sağlanması ve görüşmelerin tamamlanması ve bütün AB üyelerinin kabulü ile olabilecekken, bu kadar zamandır daha 9 ana başlık için açılış kriteri belirlenmişken, avcılık gibi ana başlık bile olmayan bir konuda illa uyum sağlanacak diye gerçekten uzak raporlar hazırlanması ve avcılarımızın alışmadıkları bir uygulamada bu sıkıntıya sokulmaları yanlış.

-AB’ye uyum için rapor düzenlemek uğuruna, kendi vatandaşı avcılarımıza uygulanmasında başından büyük sorunlar doğuracak bir sözde sistem dayatmak yanlış. Dayatmak diyorum zira birçok sözde avlak o bölgedeki en iyi av popülasyonlarının olduğu ve yöre avcısının avlanmak için gitmek zorunda olduğu araziler.

-Bu sözde kotalı avlaklarda göçmen kuşların avına da kota konması yanlış. Kimsenin sayılarını bilmediği kuşlara sayım yapılamazken ne kotası?

-Yerli av hayvanlarına ister kanatlı olsun, ister memeli, oldukça tutarlı sayım sistemlerini Avrupa ülkeleri uyguluyor. Ancak, göçmen kuşların yöresel yoğunlukları belirlenmesine rağmen sayımları yapılamamaktadır.

-Raporda üreme dönemleri öncesi yapılan envanterden bahsedilmekte. Göçmen kuşlarda üreme dönemi öncesinde bu kuşların büyük bir kısmı memleketimizden geçerek kuzey ülkelerine gitmektedirler. Avlanabilecekleri zamanlarda da günlük hava şartlarına göre değişik popülasyon yoğunlukları görülmektedir. Kota kararı yanlıştır.

-AVBİS’e kaydolarak günlük avlanma iznini alanları bakanlık olmayan personeli ile kontrol edemez. Kontrolü yapılamayan bir sistemi uygulamaya çalışmak yanlıştır.

-AVBİS’e kaydolarak gideceği avlakta avlamak istediği av hayvanı türünü kaydettiren avcının günlük MAK limiti kadar avını avlanmadan vurulmuş kabul ederek kota toplam sayısından düşülmesi yanlıştır.

DOĞRULAR

-Türkiye’nin avcılarını AVBİS gibi bir sistemle kaydetmek doğru. Sistemin içinde yanlışlar ve eksikler olabilir. Bunların gözden geçirilerek sistemde düzeltilmesi veya ilavesi doğrudur.

- Türkiye genelinde değişik av türleri için örnek olabilecek az sayıda avlağın 5-8 sene işletme denemeleri yapılarak doğruların bulunup o doğrularla avlak kurulması ve Türkiye’ye yayılması dorudur.

-Örnek, Özel ve Devlet avlaklarının hepsinin Bakanlık tarafından belirlenecek bir “Avlak Yönetim Planı” uygulamasında bulunmaları zorunlu olmalı ve denetiminin bakanlık tarafından yapılması doğrudur. Bu plana Devlet Avlağının işleticisi bakanlık dahi olsa uymak zorunluluğu olmalıdır. Ancak bu şekilde işletilen avlakların zorunlu yatırım ve harcamalarını karşılamaları, avcılardan alacakları avlanma bedelleri ile olması doğrudur. Bu tür avlakların Türkiye genelinde avlanabilir sahaların %25’inden fazla olmaması doğrudur.

- Türkiye genelindeki %75 Genel Avlaklarda avlanmanın, yıllık avlanma ücreti (av pulu) dışında bir ücrete tabi olmaması doğrudur. Türkiye’de tek tip tek fiyatlı avlanma ücreti (av pulu) olması doğrudur.

-Avlakların avın türüne göre günlük avcı taşıma kapasitelerinin belirlenerek bu sayının üstünde avcı avlanmasına izin verilmeyecek ve bunun kontrolünün yapılabileceği bir sistemin yerleştirilmesi için Avcılık Federasyonları ile iş birliğine gidilmesi doğrudur.

-Türkiye’de Av Turizmi kapsamında avcılık için kararlar MAK’da veya işletilen avlaklar bazında bireysel olarak verilmesi ancak Türkiye’nin avının önce Türk avcısının malı olduğu esasına bağlı kalınarak kotaların önce kendi avcımıza kullandırılması, artması durumunda yabancı avcılara avlattırılması esasının getirilmesi doğrudur.

-Göçmen kuşlar avının bütün dünyada olduğu gibi mevsiminde her gün, her avlakta açık olması doğrudur

Bu yazımı yazdığım sırada Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Avcılık Konfederasyonu ve federasyonları 15 Ağustos’ta toplantıya çağırdığı haberi geldi. Hemen bayram ertesinde bu toplantı av sezonu da açılmadan iki gün önce bakalım avcıya bir bayram hediyesi mi. Umarım elma şekerine benzemez.

Tüm avcılarımızın aileleri ile birlikte sağlık dolu bir bayram geçirmelerini ve 2013-14 av sezonunu da mutlulukla sürdürebilmelerini temenni ederim.
Gönder