Kuş Gözlemciliği Etiği

.   Her zaman yaban hayatına, çevresine ve başkalarının haklarına saygılı olunuz


.   Önemli kuş habitatlarının korunmasına çalışınız


.   Üreme kolonilerinden, toplu geceleme alanları gibi hassas bölgelerden uzak durunuz ve diğerlerini uyarınız


.   Kuşların fotoğrafını veya filmini çekerken, seslerini kaydederken, onları strese sokacak veya tehlikeye atacak durumlar yaratmayınız


.   Yuvalardan uzak durunuz ve hiçbir zaman kuş yuvalarına tırmanmayınız. Bazı kuşlar bundan dolayı yavrularını terk eder


.   Kuşları cezbetmek için kullanacağınız ses veya diğer düzenekleri en aza indirgeyiniz


.   Kuşların tüneme alanları veya yemlendikleri alanlarda her zaman iyi kamufle olarak saklanınız


.   Suni aydınlatma kullanmayınız


.   Nadir bir kuş bulduğunuzda herkese duyurmayınız, gerekli tedbirleri aldıktan sonra ilgili organizasyona rapor ediniz


.   Yollardan ve izlerden çıkmak zorundaysanız çevreye ve habitata zarar vermeyiniz


.   Sahibinin rızası olmadan özel mülk alanlarına girmeyiniz


.   Yollar ve umuma açık yerlerle ilgili eğilimlere uyunuz


.   Kuşları bir yere cezbetmeye çalışıyorsanız, yırtıcılara yem olmayacaklarından emin olunuz


.   Diğer gözlemcilerin de gözleme haklarına saygılı olunuz ve yeni başlayan gözlemcilere yardımcı olunuz


.   Grupça yapılan gözlemlerde sessizlik ilkesini koruyunuz, doğayı olabildiğince az rahatsız ediniz.  Varsa rahatsızlık veren gözlemcileri uyarınız ve kuş gözlem etik değerleri hakkında bilgi veriniz


.   Grubunuzun üye adedini gözlemlediğiniz çevreye zarar vermeyecek ölçüde tutunuz ve aynı yerdeki başka gözlem gruplarının varlığını da düşünerek saygılı olunuz


.   Kuşları strese sokacak ve tehlikeye atacak her türlü davranıştan kaçınınız Copyright 2019 Yaban TV | Tüm Hakları Saklıdır.