%100 DOĞA Vizyonu

Yaban Grubu, yayıncılık ve sivil toplumla işbirliği konusundaki ilkelerini 2011 yılında yayınladığı % Yüz Doğa Vizyonu belgesi ile duyurmuştur. Bu belge Yaban Grubu’nun anayasası olarak nitelendirilmektedir.


%100 DOĞA Vizyonu

YABAN insan ve doğayı, tüm fauna ve florayla bir bütün olarak görür.

İnsanların refahı ile doğanın bütünlüğü ve türlerin çeşitliliğinin korunması arasında sürdürülebilir bir dengenin gözetilmesi gerektiğine inanır.

Bu çerçevede insanla doğayı bütünleştiren her türlü faaliyeti ve doğa sporlarını destekler.

Bu dengenin korunmasında doğa sporcularının sorumluluk almalarını teşvik eder.

%100 DOĞA vizyonunu paylaşan tüm taraflarla ırk, dil, din ve politik görüş farklılığı gözetmeden işbirliği yapar.


YABAN, işbirliği yaptığı kişi ve kurumların şu ilkelere özen göstermesini bekler:

*  Doğa sporlarını etik ilkelere ve evrensel ölçütlere bağlı kalarak yapmak

*  Doğa sporcularını, doğaya yararlı çalışmalar için teşvik etmek

*  Yaşamın her türüne kendi eko sistemi içinde saygı duymak

*  Tehlike altındaki türlerin korunmasına öncülük etmek, biyolojik çeşitliliğin kaybolmasını önlemek

*  Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının sosyal ve ekonomik önemini bilerek korunmaları için çalışmak 

*  Bu ilkeler çerçevesinde yaban hayatı yönetimini geliştirmek

*  Bilimsel araştırmaları ve halkın bilgilendirilmesini teşvik etmek, resmi mercilere, ulusal ve uluslararası organizasyonlara tavsiyelerde bulunmak

*  Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işbirliğine öncelik tanımak, sivil toplum örgütleri kurmak, bu örgütler içinde etkin görev almak

*  Yapıcı olmak 


Vision for %100 NATURE

YABAN’s vision is to accept the menkind and the nature together as a whole with it’s fauna and flora.

Believes that a sustainable balance must be guarded for the well being of menkind, theentirety of nature and the protection of diversity of all kinds

Supports all sorts of activities and outdoor sports that unites men with nature.

Urges outdoor sportsmen to feel responsable for the nature’s well being. 

With all parties who share the same NATURE 100% vision with us, cooperates without discrimination of race, language, religion or variations in political views

YABAN wishes all persons and corporations that it cooperates with to take ultimate consideration of the below principals:


*  To practice all outdoor sports in ethical principals and dependent to universal criteria.

*  To encourage outdoor sportsmen to work for the good of nature.

*  To respect all genres of life in it’s own ecosystem.

*  To pioneer the protection of endangered species and work for the prevention of dying away of the biological diversity.

*  Being aware of the social and economic importance of the sustainable use of natural resources, work for their protection.

*  To develop the wildlife management under these principals.

*  To support the scientific researches and the knowledge of the public, advise the official offices and the national and international organizations.

 *  Give priority to collaborations within the above scope, establish NGOs and take active role in these organizations. 

*  To be constructive Copyright 2019 Yaban TV | Tüm Hakları Saklıdır.