%100 DOĞA Vizyonu

Yaban Grubu, yayıncılık ve sivil toplumla işbirliği konusundaki ilkelerini 2011 yılında yayınladığı % Yüz Doğa Vizyonu belgesi ile duyurmuştur. Bu belge Yaban Grubu’nun anayasası olarak nitelendirilmektedir.


%100 DOĞA Vizyonu

YABAN insan ve doğayı, tüm fauna ve florayla bir bütün olarak görür.

İnsanların refahı ile doğanın bütünlüğü ve türlerin çeşitliliğinin korunması arasında sürdürülebilir bir dengenin gözetilmesi gerektiğine inanır.

Bu çerçevede insanla doğayı bütünleştiren her türlü faaliyeti ve doğa sporlarını destekler.

Bu dengenin korunmasında doğa sporcularının sorumluluk almalarını teşvik eder.

%100 DOĞA vizyonunu paylaşan tüm taraflarla ırk, dil, din ve politik görüş farklılığı gözetmeden işbirliği yapar.


YABAN, işbirliği yaptığı kişi ve kurumların şu ilkelere özen göstermesini bekler:

*  Doğa sporlarını etik ilkelere ve evrensel ölçütlere bağlı kalarak yapmak

*  Doğa sporcularını, doğaya yararlı çalışmalar için teşvik etmek

*  Yaşamın her türüne kendi eko sistemi içinde saygı duymak

*  Tehlike altındaki türlerin korunmasına öncülük etmek, biyolojik çeşitliliğin kaybolmasını önlemek

*  Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının sosyal ve ekonomik önemini bilerek korunmaları için çalışmak 

*  Bu ilkeler çerçevesinde yaban hayatı yönetimini geliştirmek

*  Bilimsel araştırmaları ve halkın bilgilendirilmesini teşvik etmek, resmi mercilere, ulusal ve uluslararası organizasyonlara tavsiyelerde bulunmak

*  Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işbirliğine öncelik tanımak, sivil toplum örgütleri kurmak, bu örgütler içinde etkin görev almak

*  Yapıcı olmak 


Copyright 2019 Yaban TV | Tüm Hakları Saklıdır.