Amatör Balıkçılık Etiği

.   Amatör balıkçılıkla ilgili yasal sınırlama, yönerge ve uygulamaları öğrenip takip ediniz. "Bilmiyordum"  mazeretinin kabul edilemez olduğunu unutmayınız

 

.   Balık türlerini, karakterlerini, yaşam alanlarını ve avlanma yöntemlerini öğreniniz 

 

.   Balık avlama mevsimlerine, boy ve adet limitlerine uyunuz, yasak bölgede avlanmayınız  


.   Avınıza saygı gösteriniz

 

.   Dünyanın uyguladığı “yakala-bırak” (Catch & Release) yöntemini uygularsanız, balıkçılığın yaşamasına katkı vermiş olursunuz. Destekleyip yaygınlaştırınız

 

.   İhtiyacınızdan ya da yasal limitlerden fazla sayıda balık tutmayınız. Tuttuğunuz balığı asla ticari bir meta olarak görüp satmayınız

 

.   Ekolojik açıdan zararlı veya potansiyel tehlikeli ya da avlandığınız bölgeye ait olmayan türleri canlı yem olarak kullanmayınız 


.   Canlı elde edilmiş bir balık türünü, başka bir ortama salarak doğal zincire müdahale etmeyiniz

 

.   Sürdürülebilir bir avcılık yapabilmeniz için, balıkların yaşam alanlarının korunması gerektiği bilinciyle hareket ediniz


.   Tekneden veya kıyıdan doğal çevreye; poşet, ambalaj, sigara izmariti, madeni yağ atıkları, eskimiş misina ya da dolaşmış   misina parçaları, boya kutuları, balık avı malzemesi boş kutuları, tükenmiş şamandıra ışıkları, bez, kağıt gibi çöpleri atmayınız.

 

.   Çevreye zararlı atık boşaltan tesis, kanalizasyon, tekne gördüğünüzde tartışmayınız, ilgili birimleri haberdar ediniz


.   Ticari ya da amatör balıkçılıkta yapılan yasadışı avlanmalara şahit olduğunuzda, konuyu ilgili birimlere bildirmekten   çekinmeyiniz

 

.   Tekne ile avlanıyorsanız istilacı türlerin yayılmasını önlemek için teknemizi sudan çıkartırken, pervane ve motora ya da römorka takılmış sucul bitkileri temizleyiniz


.   Teknenizin yağ atığı veya yakıt sızıntılarını suya boşaltmayınız

 

.   Doğal su ortamında ya da yakınında güçlü deterjanlar veya sabunla, ellerinizi veya kullandığımız malzemeleri yıkamayınız


.   Tuttuğunuz balık yumurtalı ise, zarar vermeden suya geri salınız; böylece kendi geleceğinize saygılı davranmış olursunuz

 

.   Tutulan balığı geri salmayacaksanız can çekiştirmeyiniz

 

.   Balıkçılık yaptığınız alanlarda yalnız olmadığınız durumlarda, çevredeki balıkçı dostlarınızın haklarına saygı gösteriniz

 

.   Yanınızdaki kişi sizden fazla balık tutuyorsa, ona hangi yemle tuttuğunu sormayınız


.   Kıyıdan olta atarken asla başkasının oltasının üzerinden atmayınız

 

.   Sırtı çekiyorsanız, diğer bir teknenin arkasından çapraz geçmeyiniz, misinaların dolaşmasına sebep olmayınız

 

.   Olta takımında olabildiğince en ince misina ile en ağır balığı tutmaya çalışınız

 

.   Her nerede avlanıyorsanız (deniz, göl veya dere) ayrılırken bulmak istediğiniz gibi temiz bırakınız; sular çöpünüzü öğütmezCopyright 2019 Yaban TV | Tüm Hakları Saklıdır.