%100 Doğa Outdoor Yaşam Etiği

Yazarlar

Anasayfaya git Sonraki yazara git Önceki yazara git
  • Kişi beğendi
  • Yazı Boyutu :
    Yazıyı Büyüt Yazıyı Küçült
  • Paylaş :

ÖZGÜN BİR AVCILIK SİSTEMİ, AMA NASIL?

Öğr.Gör.İlhan Deveci
info@yabantv.com

Günümüzden binlerce yıl geçmişe gittiğimizde, tarihin her sayfasına baktığımızda, tarih sahnesindeki en önemli olaylarda Türk Milleti’nin ve onun kurduğu devletlerin her alanda varlığını, etkinliğini ve öncülüğünü görürüz. Geçmişte tüm dünyada en önemli devletleri kuran bu nesil, kendi değerlerini kaybetmediği ve geliştirdiği sürece gelecekte de önder bir ülke ve millet olmaya devam edecektir. Gelişimdeki bu kaçınılmaz durum, bizlere genetik tarihi mirasımızdan yansıyan değerlerin günümüze ve geleceğe de yansımasıdır.

Bu denli önemli bir toplumun son yüzyıllardaki geri kalmışlığının sorumluluğunu kendi omuzlarında bir yük olarak hisseden bizler, var olan değerlerimize sahip çıkmanın gereğini yapmalı ve çok çalışmalıyız. Her alandaki girişimci ruhumuzla, göçebe zihniyetten sıyrılarak planlı ve sistemli adımlar atabilmeliyiz. Tüm bunları yaparken de Anadolu coğrafyasının, kültürümüzün ve tarihimizin bizlere bahşettiği değerlerimizden beslenmeli ve kendimize özgü bilgi ve birikimimizden kopyacılıktan uzak bir yaklaşımla yararlanabilmeliyiz.

Genel çerçeve ile belirtmeye çalıştığımız bazı esasları sabit kıldıktan sonra son yıllarda gündemimiz olan ‘Avcılık Sistemi’ üzerinde durmaya çalışalım;

2003 yılında yenilenen Kara Avcılığı Kanunu  önemli değişiklikleri de beraberinde getirdi. Olumlu ve olumsuz yönlerini yaşadığımız ve tartıştığımız 4915 sayılı bu yasanın avcılık sistemimizi asıl etkileyecek değişikliklerinin ise özellikle son beş yılda yaşanması bekleniyor. Pilot uygulamalarının başladığı bu değişiklikler avcılık sistemimizin tamamen yenilenmesi anlamına da geliyor.

Bu denli önemli değişikliklerin söz konusu olduğu bu konudaki bazı genel tespitleri yaparak konuyu açmaya çalışalım;

Yapılması Düşünülen Bazı Değişiklikler:

 

-   Tüm yurt ‘Devlet Avlağı’ olarak belirlenecek. Bu avlaklarda avlanabilmek için avlanma pulu almak yeterli olmayacak.

 

 

-   Yerel yönetimler ve Avcı Kulüpleri bu sistemin en önemli partneri konumunda olacaklar.

 

 

-   Avlanma pulu ödeyerek avlanılan her türlü av yerine, her av başına ücret ödenerek avcılık paralı hale gelecek.

 

 

-   Limitler ve tarihler yöresel olarak belirlenecek.

 

 

-   Bir bölgede avlanmak için önceden izin alınacak ve o bölgede avcı baskısının oluşması önlenecek.

 

 

-   Kotalar ve envanter çalışmaları avcılarla işbirliği çerçevesinde belirlenecek.

 

Yukarıda genel olarak belirtmeye çalıştığımız bu değişikliklerin somut ve detaylı tespitleri ile tartışmasını yapmayı şimdilik ertelemekle birlikte, bazı hususları ‘ÖZGÜNLÜK’ ilkesi çerçevesinde ifade etmeye çalışarak önerilerde bulunmaya çalışalım.

 -   Yapılan değişiklikler tüm ülke avcısını kapsamalı ve sisteme dahil etmelidir.

 

 -   Ülke gerçekleri esas alınarak, model olarak seçilen ülkelerin sistemlerinden esinlenmeli ama birebir kopyalanmamalı, bize uygun olanlar araştırılmalı gerekirse alınmalıdır.

 

 -   Tüm ülkede devlet avlaklarının yanında kesinlikle genel avlaklarda oluşturulmalı ve avcıyı rahatlatacak avlanma imkanları sağlanmalıdır.

 

 -   Bohçacı yaratacak bir sistem yerine tüm avcıları yasal sürece sokacak uygun koşulların oluşturulması sağlanmalıdır.

 

 -   Ülke avcısının mevcut durumu tahlil edilerek, ‘Az Sayıda Paralı Avcı’ yerine ’Geniş Bir Tabana Yayılı Katılımcı Bir Avcılık’ modeli oluşturulmalıdır.

 

 -   Ala-Turca değil, kendi tarihi ve kültürel değerlerimizi esas alan bir özgün yapı ön plana çıkarılmalıdır.

 

 -  Hayvan türlerinin yok oluş sürecinin, kentleşme, tarım alanlarının çoğalması ve habitatlarının yok olması ile zirai ilaçlardan kaynaklandığı bilinmektedir. Bu anlamda ilgili bakanlıklarla birlikte oluşturulacak ortak mevzuat ve projelerle doğayı korumaya yönelik tedbirler alınmalıdır.

 

-   Üretim çalışmalarını sistemli hale getirilecek yasal alt yapı oluşturulmalıdır.

Evet, kısa sürede çok önemli değişiklikler bizleri bekliyor. Bu süreçte Türk Avcısını ötekileştirmeyecek çözümlerin bulunması çok önemli. ‘Sınırlı sayıda yasal avcı ve bol miktarda da bohçacı’ yaratacak sistemler, çözüm yerine sorunu karmaşık ve yararsız noktaya götürebilir. Bu anlamda sisteme dahil edilmeye çalışılan avcı kesiminin bu süreçte sistemi kurmaya da dahil olması gerekir.

Saygılarımla

 

 

 

 

 

Gönder