%100 Doğa Outdoor Yaşam Etiği
  • Kişi beğendi
  • Yazı Boyutu :
    Yazıyı Büyüt Yazıyı Küçült
  • Paylaş:

Orman Muhafaza Memuru Başvuru Şartları

Orman muhafaza memuru başvuru şartları, görev ve sorumlulukları ile birlikte merak konusu olmaya devam ediliyor.

Orman Muhafaza Memuru Başvuru Şartları

Orman muhafaza memuru başvuru şartları neler? İşte görev ve sorumlulukları

Orman muhafaza memuru başvuru şartları, görev ve sorumlulukları ile birlikte merak konusu olmaya devam ediliyor. Ormanların muhafaza ve bakımlarından sorumlu olan orman muhafaza memurları, işe alımda bazı başvuru şartlarına tabi tutulmaktadır. Peki, orman muhafaza memuru başvuru şartları nelerdir? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar

Orman muhafaza memuru başvuru şartları, bakanlığın bazı dönemlerde açtığı ilanlar ile gündemde yer alıyor. Kriterleri karşılayan kişilerin başvuruda bulunabileceği orman muhafaza memuru başvuru şartları dışında görev ve sorumluluklar da gündemde yer alıyor. İşte, orman muhafaza memuru başvuru şartları ve görev-sorumluluk bilgileri

ORMAN MUHAFAZA MEMURUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

Yönetmelikte yer alan bilgilere göre orman muhafaza memurunun görev ve sorumlulukları şu şekildedir;

a) Ormanların ve orman ürünlerinin muhafaza ve bakımlarının temininden,

b) Görev sahasındaki orman içi ve orman dışı ağaçlandırma sahalarının,fidanlıkların, tohum bahçeleri ve tohum meşçerelerinin, enerji ormanlarının, kavakçılık, toprak muhafaza ve mera ıslahı sahalarının, milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanlarının; yaban hayatı koruma sahaları, yaban hayvanı üretme istasyonları, yaban hayvanı yerleştirme alanları ve mesire yerlerinin korunmasından,

c) Görev sahalarında mevcut av hayvanları ile akarsu ve göllerdeki balık varlığının korunmasından, avcılık ve balıkçılığa ilişkin işlerin yürütülmesinden,

d) Ormanların işletilmesi ile ilgili olarak, damga ve işaretleme, anormal ağaçların tespiti, kesim, tomruklama ve ölçme, imalat, nakliyat ve depolama, bakım ve gençleştirme, tali ürün üretimi, tohum temini, ağaçlandırma, fidanlık, toprak muhafaza ve mera işlerinin yürütülmesinden,

e) Görev sahaları dahilinde veya civarında çıkacak orman yangınları ile mücadele çalışmalarına katılmaktan ve verilen görevleri yapmaktan,

f) Görev sahaları dahilindeki orman zararlıları ile mücadele işlerine ait görevlerin yapılmasından,

g) İdareye ait her türlü yapı ve tesislerle amenajman ve orman kadastrosuna ait sınır işaretlerinin muhafazasından, bina ve tesislere giriş çıkışların kontrolü ile sabotajlara karşı korunmasından,

h) Muhtelif maksatlarla kendilerine verilen her türlü silah, alet ve malzemenin iyi muhafaza ve bakımından,

k) Kanunen el koymakla görevli bulundukları suçların arama, soruşturma ve kovuşturulmasından, tutanak tanziminden ve sahaları dahilinde vazife gören yangın gözetleme ve söndürme işçilerinin, av koruma ve üretme sahaları ile balık üretme istasyonlarında görevli bekçi ve bakıcıların, üretim ve yetiştirme işlerinde çalışan işçilerin gözetimi ve denetiminden ve benzeri hizmetlerden sorumludurlar.
Ekip çalışması halinde, ekipte çalışan memurlar müştereken sorumludurlar.

BAŞVURU ŞARTLARI

Geçtiğimiz dönemlerde açılan orman muhafaza memuru alımı ilanında, adaylardan şu şartlar talep edilmişti;

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

b) Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli), sağlık kurulu raporu almak, (Atamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSSP93) en az 50 puan almış olmak,

d) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinden mezun olmak,

0/1500
Gönder


Yaban TV’yi artık twitter’dan da
takip edebilirsiniz