%100 Doğa Outdoor Yaşam Etiği
  • Kişi beğendi
  • Yazı Boyutu :
    Yazıyı Büyüt Yazıyı Küçült
  • Paylaş:

Nihayet Yönetmelik Değişti!

“Süresi geçmemiş yivli veya yivsiz tüfek ruhsatnamesi ibraz edenlerden vize sırasında sağlık raporu ve sabıka kaydı istenmez"

Nihayet Yönetmelik Değişti!

AÇIKLAMA

---------------------

Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkilileri yeni yönetmelikle ilgili yaptıkları açıklamada:Süresi geçmemiş yivli yivsiz tüfek ruhsatı olup ,  ilk defa avcılık belgesi alacak kişilerden, ya da vizesi bitmiş olanlardan sağlık raporu ve sabıka kaydı istenmeyeceği belirtildi.

Avcılık belgesini vize yaptırırken yaşanan buna benzer sorunların, bu yönetmelikle ortadan kaldırılmış olduğu kaydedildi.

Bu yönetmeliliğin yivli, yivsiz tüfek ruhsatı almak yada süresi dolmuş ruhsatlar için polisin ve jandarmanın istediği sağlık raporu ve sabıka kaydı istenmesi ile alakası olmadığı hatırlatıldı.


9 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete
Sayı : 30002
YÖNETMELİK
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
AVCI EĞİTİMİ VE AVCILIK BELGESİ VERİLMESİ USUL VE ESASLARI
HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (g) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“f) Sağlık raporu ve silah ruhsatı almaya engel olmayan sabıka kaydı,”
“Süresi geçmemiş yivli veya yivsiz tüfek ruhsatnamesi ibraz edenlerden sağlık raporu ve sabıka kaydı istenmez.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Avcılık belgeleri, 31 inci maddede belirtilen şartların taşınması ve 492 sayılı Kanun çerçevesinde her yıl belirlenen harcın yatırılarak makbuzun ibraz edilmesi şartıyla şube müdürlüklerince vize edilir.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür

0/1500
Gönder


Yaban TV’yi artık twitter’dan da
takip edebilirsiniz