%100 Doğa Outdoor Yaşam Etiği

Yazarlar

Anasayfaya git Sonraki yazara git Önceki yazara git
  • Kişi beğendi
  • Yazı Boyutu :
    Yazıyı Büyüt Yazıyı Küçült
  • Paylaş :

Mak İlçe ve Ankara Toplantısındaki Çelişkiler

Öğr.Gör.İlhan Deveci
info@yabantv.com

MAK toplantılarına esas olan ilçe ve il toplantılarında alınan kararlar her geçen gün önemini artırmaktadır. Bilinçlenen avcı toplumu bu komisyonlarda bölge gerçeklerine uygun kararlar almak için çaba gösteriyorlar. Fakat MAK yönetmeliğinin ilgili hükümleri, uygulamadaki eksiklikler ve kamunun bakış açısı, alınan kararların dışında kararlar yazılmasına neden olabiliyor.

2014 yılı MAK toplantısında da en önemli sorunların başında bu husus yer aldı. İl komisyonlarında alınan kararların milli parklar ilçe ve il müdürlüklerince değiştirilmesi Ankara’daki toplantıda farklı illerdeki çarpıcı örneklerle anlatıldı. Bakanlığın da kabul etmek zorunda kaldığı bu durum, “Avcılık Sistemimizin En Önemli Sorunlarından Birisi” olma yolunda her geçen gün eklenen yeni örneklerle ilerliyor. Benzer durumun kendi ilim Balıkesir’de de yaşanması sonucunda şerh düşerek imzalamak durumunda kalmam da buna bir diğer örnekti.

Son yaşanan örnek İse Milas’ta. Milas Avcılar ve Amatör Balıkçılar Derneğinin tek avlağı olan Güllük Dalyanı havzasının ava kapanması kararı ne ilde, ne ilçede, ne de MAK Ankara’da görüşülen, oylanan ve alınan bir karar değil.

Fakat nasıl oluyor da bu karar MAK’ ta ki yerini alıyor?

Hiçbir avcı ve Avcı Kuruluşunun bilgisine başvurulmadan, hiçbir komisyonun almadığı bu karar nasıl alınıyor ve avcıya karşı nasıl diretiliyor?

Bu kararları kim ve kimler öneriyor?

Alınan bu kararlar niçin MAK toplantısında il-il gündem maddelerine sokulmuyor ve oylanmıyor?

Avcılık Daire Başkanlığının veya çalışan bir görevlinin hiçbir komisyonda görüşülmeden, oylanmadan ve de tartışılmadan böyle ve benzer maddeleri kararlara iliştirivermesi mümkün mü? Bu durum nasıl yasal hale gelebilir?

Bakanlığımızın ve Avcılık Daire Başkanlığımızın bu hususları araştırması, avcı camiasını, kamuoyunu aydınlatması ve bundan sonraki doğabilecek sorunlara karşı önlemler alması beklentimizdir.

Bununla birlikte avcı kuruluşlarına ve temsilcilerimize de önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu kapsamda;

- İlçe veya il toplantılarında alınan kararlar tutanağa bağlanmadan toplantıdan ayrılmamaları ve tutanağın bir nüshasını almaları gerekmektedir.

- Merkez Av Komisyonu Ankara toplantılarında ava açık ve kapalı sahalar il bazında tek tek komisyona getirilmeli ve bölge temsilcisinin onayı alınmalıdır. (Bu madde maalesef MAK’ta komisyon gündemine getirilmemektedir)

- İlde yapılan toplantılarda milli parklar yetkililerince; “ Burada alınan kararların öneminin olmadığı bu kararların Ankara’da MAK ta değiştirilebileceği” söylenmektedir. Bu durum yönetmeliğe aykırı olmasa da, doğru değildir. Ankara’da yapılan MAK toplantısında Avcı Temsilcilerini zora sokan en önemli hususların başında bakanlık ile il müdürlükleri arasındaki bu “dayanıklı dövüş” gelmektedir. MAK toplantısında bu kez de Avcılık Daire Başkanlığı bürokratları illerdeki alınan kararları emsal göstererek; “Bakınız bölgenizde böyle kararlar almışsınız, bölgenizin, ilinizin isteği bu” diyerek psikolojik baskı oluşturmaktadırlar. Temsilcinin pazarlık gücünü kıran bu durumun yaşanmaması için il kararlarında neyin tutanağa geçtiği çok iyi bilinmeli her paragraf tek tek okunmalı ve sonra imza altına alınmalıdır. İstenmeyen bir madde kararda var ise ya şerh düşmeli ya da imza atmaktan feragat edilmelidir.

- Avcı Bölge temsilcilerinin seçimi son derece önemlidir. Bu hususta bilgi kültür ve birikimi ile en uygun adayın oylama ile seçilmesi doğru olan yaklaşımdır. Ayrıca il bazında yapılan sıralama ile aday belirlemekte doğru bir seçenek değildir. Avcı temsilcisinin “Bakanlığın Temsilcisi” olmaması en önemli belirleyici bir diğer husustur. Her dönemde avcılar ile birlikte hareket etmeyen temsilcilerin olması konunun önemini ortaya koymaktadır. Avcılık Daire Başkanlığımızda ki bazı yetkililerin özellikle il temsilcilerini arayarak seçimlerde istedikleri adayı seçtirme çabası her dönemde yaşanmaktadır. Bu konuda avcı iradesi ipotek altına alınmamalıdır. Bu yaklaşım asla doğru değildir.

- MAK yönetmeliği gereği katılan üyelerin birisi Özel Avlak temsilcisidir. Bunun dışında Örnek Avlak temsilcilerinin avcı temsilcisi olarak veya farklı bir konumda temsilci olmaları yönetmeliğe aykırıdır. Bu durum MAK toplantısının iptalini gündeme taşıyabilecektir.

Değerli avcı dostlar sorunlarımızın çözümünde birlikte hareket etmenin temelini oluşturan “Örgütlü Sivil Toplum Kuruluşları” olmak önceliğimizdir. Bu anlamda tüm derneklerimizin Federasyonlara üye olması ve orada güç birliği oluşturarak Konfederasyon çatısı altında mücadele etmesi yararımızadır. Ferdi çabalar sorunların çözümünde yeterli gücü asla oluşturamazlar.

Saygılarımla.

Gönder