%100 Doğa Outdoor Yaşam Etiği

Yazarlar

Anasayfaya git Sonraki yazara git Önceki yazara git
  • Kişi beğendi
  • Yazı Boyutu :
    Yazıyı Büyüt Yazıyı Küçült
  • Paylaş :

YABAN TV'de Tarım

Levent Özdemir
info@yabantv.com

Merhabalar…

Bana ayrılan bu köşeden tarıma dair bir şeyler paylaşmak büyük mutluluk. İlk olarak, YABAN Televizyonu’nu Türkiye’ye sunan büyük üstat Ufuk Güldemir’i rahmetle anıyorum. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Melih Meriç nezdinde, tüm YABAN TV çalışanlarına, böyle bir projenin devamlılığını sağladıkları, hatta her geçen yıl daha da ileri götürdükleri için tebrik ediyorum.

Ayrıca, ben bir Ziraat Mühendisiyim. Ülkemin tarımına bir birim katkı sağlamak için, tüm meslektaşlarım gibi idealist olduğumu düşünüyor ve bu katkıyı sağlama adına ekranlarını tarıma açan, bize bu fırsatı veren YABAN TV yönetimine şahsım ve meslektaşlarım adına teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum.

Yıllarca tarımla ilgili herkes konuştu… Bilgisi olanda, olmayanda… Belki haklıydı konuşanlar… Hepimizin babası, amcası, dayısı, en kötü ihtimalle dedesinin toprakla bir bağı olmuştur ya da olmaya devam ediyordur. Toprağa her basan, meyve bahçesinde bir tur atan dalından bir domates koparan herkesin bir gönül bağı vardır tarımla… Bu sebepten konuşmuştur ve böyle de politikalar üretmiştir. Eleştirmek istemiyorum tüm bu olanları, olmuştur bitmiştir. Bundan sonra yapılacaklar önemli benim için. Çünkü konuşulanların pratiğe dönüştürülmesi için her türlü materyalin mevcut olduğu bir dönemdeyiz artık. 

Gerekli bilgi, eğitim çalışmaları ve teknolojinin tarımda üst düzeyde kullanılmasının yanında, görsel medyanın varlığı da önemli bir gelişimdir. Tarım sektöründe çok yeni olmasına rağmen önemli bir boşluğu dolduran görsel medya, teorinin uygulama aşamasına dönüşümünde, kalite ve seviyeli rekabetin de girmesiyle büyük katkılar sağlayacaktır.

İlk yazımda, bir yılı aşkın bir süre önce YABAN TV’de tarım programları yapmaya başladığımızda, tarım sektörünü oluşturan bütün bileşenlerinin neredeyse ortak ifadesi olan ‘’Neden YABAN TV’de tarım ?’’ sorusuna karşı paylaştığım düşüncelerime yer vermek istedim.


Neden YABAN TV’ de TARIM ?

Çoğumuzun bildiği üzere, tarım hiçbir ülkenin vazgeçemeyeceği kadar önemli bir sektördür. İnsanlık var olduğu sürece bu gerçek değişmeyecektir. Daralan gıda kaynakları, küresel ısınmanın tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkileri ve artan nüfus bu gerçeği her geçen gün daha da ortaya koymaktadır. Bugün dünyadaki gelişmiş ülkelerin izledikleri iç ve dış politikalar çerçevesinde konuya bakıldığında bu gerçek güneş gibi net görülmektedir. Enerji ile birlikte gıda geleceğin en stratejik konusunu oluşturmaktadır.

Özellikle geri kalmış ülkeler başta olmak üzere ülkemizde de yıllarca uygulanan yanlış tarım politikaları kırsalda kesimle şehirde yaşayan kesim arasındaki uçurumu giderek artırmıştır. Bu fark, başlangıçta belirgin olmasa da şimdilerde sağlıklı beslenme konusunda önemli bir boyuta gelmiştir. Yetersiz imkanlar (Eğitim, kültür, sağlık, teknoloji vs.) kentlere göçün ardından büyük oranda eğitimsiz ve algısı düşük topluluğun kırsalda kalmasına neden olmuştur. Girdilerin sürekli artması ve bilinçsizce yapılan tarım faaliyetleri sonucunda gelinen nokta, sadece en az girdiyle en fazla parayı nasıl kazanırım olmuştur. Hal böyle olunca, gerek bitkisel gerek hayvansal üretimde kaliteli ve sağlıklı ürün yerine en fazla ürünü nasıl alırım felsefesi gelişmiştir. Bu durumu ve tarım sektörünün uzun soluklu dönüşümünü fırsat bilen kontrolden uzak merdiven altı firmaların pazarladığı girdiler ve üreticilerimizin yanlış uygulamaları sofralarımıza gelen ürünlerin sağlıksız olmasını körüklemiştir.

Kentte yaşayan topluluk ise, mesleği hakemlik, spikerlik, ses sanatçılığı olup halka mal olmuş önemli kişilerin, ‘’çilekte hormon var’’, ‘’domates tadında değil’’, ‘’elmada kurt varsa kesin organiktir’’ ‘’hibrit tohum ve GDO frekenştayn sebzedir, meyvedir’’ gibi ve daha bir çok yanlış söylemleri sonucunda ne yapacağını nereye başvuracağını bilmez hale gelmiştir.

Organik Ürün furyası oluşturulmuş, organik pazarlarda birim fiyatı 5 kat fazlasıyla organik olmayan ürünler satılarak büyük rantlar kazanılmıştır. Ülkemiz ekonomisine büyük katkısı olan ihraç ürünlerimiz kalıntı sebebiyle geri gönderildiği için, hem ekonomik hem prestij kayıplar meydana gelmiştir. En ufak bir hava olayı sonucunda tarlada 50 kuruş olan ürünlerimiz pazarda 4-5 TL olmuştur. 

Son birkaç yıldır ortaya çıkan, plan, program ve eğitim alt yapısı eksik yazılı ve görsel medya ise ticaret kaygısına düştüğü için kafalarımız iyice bulanmıştır. Eğitim ve bilinçli tarımsal üretim için çok önemli olan ‘Tarımsal Medyanın’ geliştirilmesi bu anlamda çok önemlidir. 

Tarımsal üretimde dolayısıyla gıda üretiminde yaşanan sorunlar, tüketicilerin gıda ürünleri ile ilgili beklenti ve bilgi talebi nedeniyle insana ve çevreye saygılı, doğru, sağlıklı bilgi ve belgelerle donatılmış tek amacı ticari kaygı olmayan tarımsal medyaya bu yüzden büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yüzden, tarımsal medyanın sorumlulukları artmış ve çalışma konularında uzmanlık ön plana çıkmıştır.

Medyanın çok büyük öneme sahip olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. Medyanın doğru kullanılması oluşturulacak dürüst ve ülkesini seven kadrolarla ve onların oluşturdukları sivil toplum gücü ile mümkündür. Tarım sektörünün oluşabilecek yanlış bir yönlendirmeden kurtulması ve tedbirli olması için güçlü, dürüst ve bilgili tarımsal medyanın varlığı ve sektörde lider kurum ve kuruluşlarla yapacağı işbirliği ülkemizin lehine olacaktır. 

Artık günümüzde genel medya gözlüğü ile tarım sektörüne bakma dönemi bitmiştir. Genel medyanın eğlence ve eğitim çemberi içinde şekillenen politikası karşısında sektörel medyanın ortaya çıkmasını kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Burada genel hedef, tarım sektörüne ait ne varsa söz konusu sektörün liderleri tarafından hazırlanan programlar ile doğru bilgi vererek bilinçli üreticiler yetişmesine katkı sağlamak olmalıdır. 

Bu amaçla, konusunda uzman olan sektörel medya dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla gelişmelidir, geliştirilmelidir. 

Tarımsal Medyanın önemi ve doğru kullanılması düşünüldüğünde, misyonu ve vizyonu prensiplere bağlı, hedeflenen kitleye hitap edebilecek, yoğun izlenebilirliği olan bir platform gerekliliği ortaya çıkıyor…

Rahmetli gazeteci Ufuk Güldemir tarafından altyapısı hazırlanan ve 7 yıl önce yayın hayatına başlayan YABAN TV, avcılığın bir spor olduğu, avlanmaktan beklenenin öldürmek olmadığı, silahların etkinliği arttıkça insan oğlunun av hayvanlarının rakibi olarak kendine özü iradesine sınırlamalar getirmesi, ülkemizde avcılığın temel sorunu olan, eğitim ve öğretim eksikliğinin giderilmesi v.b gibi konular doğrultusunda programlar yayınlayarak ‘Besin zinciri’ kurallarına göre ekolojik dengenin insanlar tarafından korunabileceğini gösteren tematik ve ulusal bir televizyon kanalı oldu.

Yaban hayatı kültüre alarak kendisi için bir yaşam alanı oluşturan kırsal kesim ise bu iki hayat arasında denge kurup hayatını sürdürürken YABAN TV ile tanışmış ve buradaki programları takip ederek avcılık felsefesini benimsemiştir. Kırsal kesimde kültürümüz gereği her evin duvarında ruhsatlı bir tüfek görmek mümkündür. Yurdumuzun büyük bir bölümünün suyla çevrili olduğunu düşündüğümüzde, yine kırsalda her evde olta tarzında bir gereç bulmak mümkündür. 

7 yıllık yayın hayatı boyunca ilkeli bir yayın anlayışını kendine amaç edinen, birçok platformda izlenebilen, sebzecilikten meyveciliğe, küçükbaş hayvancılıktan büyükbaş hayvancılığa, arıcılıktan su ürünleri ve deniz balıkçılığına kadar, kırsalda yaşayan çiftçimizden, şehirde, kasabada yaşayıp köyde tarlası, bağı bahçesi olan memuruna kadar, üreticisinden pazarlamacısına kadar büyük bir kitlenin Ulusal ve tematik statüde yer alan YABAN TV’yi takip ettiği aşikardır.

Yaban ve Kültüre alınmış hayatın yaşantımızda iç içe ve birbirinden ayrılmaz bir parça olduğunu düşünüldüğünde, eğitim, sosyal ve kültürel içerikli hazırlanan tarımsal programların yayınlanması, hedef kitleye ulaşma ve istenilen sonucu almada başarıyı getireceği öngörüsüyle,

11 Şubat 2013 tarihinden itibaren haftanın her günü sabah, 08:00-09:00 ve akşam 18:00-19:00 saatlerinde ‘’Tarım Kuşağı’’ ile sektörün tüm içeriklerini ekranlarından izleyicilerine aktarmaya başlayan YABAN TV, kısa süre içinde beklentileri karşılamış ve yeni yayın döneminde de programlarına devam ederek Ülke tarımı için üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirecektir. 

Bütün bunların ışığında, YABAN TV asla bir tarım kanalı değildir hiçbir zaman 24 saat tarımsal yayın yapmayacaktır da… 

Burada amaç, tematik tarım kanalı formatında olmak uğruna, yayın akışını doldurmak için kalitesi düşük, tekrarları olan güncelliğini yitirmiş programlar, ticari kaygılar nedeniyle merdiven altı, güven zedeleyici reklam ve reklam gibi programlarla kirlilik yaratmak değil, izlenebilecek zamanlarda, doğru bilgi veren, güven veren kurum ve kuruluşların desteğiyle hazırlanan etkin programların olacağı yayın kuşağı ile (TARIM KUŞAĞI) faydalı hizmet vermek olmalıdır. 

Bu yüzden, yetkin yönetimi, konusunda uzman personeli, modern teknik alt yapısıyla ve derin vizyonuyla Tarım sektörüne hizmet konusunda seçilen doğru adresin YABAN TV olduğunu düşünüyorum. 

Bugün, en genç bireyden en yaşlısına kadar telefon ve bilgisayar kullanmaya başladığı ve kullanımın hızla yaygınlaştığı dikkate alınırsa tarımsal medya örgütlenmesindeki farkın kapatılması mümkündür. Tarımsal medyanın verdiği iletişim gücü ile sektördeki birçok sorunun kolaylıkla aşılacak, tarımda üretim ve pazarlamadaki, eğitim ve yayımdaki birçok kopukluk giderilecek, sağlıklı politikalar belirlenmesi kolaylaşacaktır.

Saygılarımla

Gönder