%100 Doğa Outdoor Yaşam Etiği

Yazarlar

Anasayfaya git Sonraki yazara git Önceki yazara git
  • Kişi beğendi
  • Yazı Boyutu :
    Yazıyı Büyüt Yazıyı Küçült
  • Paylaş :

Silah Tasarısı Gene Gündemde

Ömer Borovalı
info@yabantv.com
BU SEFER KANUNLAŞACAK GİBİ


TBMM’nde milletvekilleri emekli olduklarında kendilerine tanınacak imtiyazları yeniden belirlerken, silahlarından eskisi gibi gene harç alınmaması hususunu da hangi partiden olduklarına bakmaksızın hep birlikte anlaşıp teklifi hazırladılar. Yakında kanunlaşır nasılsa.

Bu arada sade vatandaşların da bazı hakları olduğu konusunda da fikir birliğine varıp anlaşsalar ve görüşmeye başladıkları şu silah kanunu için de çağdaş bazı atılımlar yapıp, vatandaştan korkan devlet kisvesinden çıksalar ne kadar doğru bir karar almış olurlar.

Bir af çıkartarak kişilerin elindeki bütün tabanca ve tüfekleri, yivli av tüfekleri de dahil olmak üzere ruhsata bağlasalar, İçişleri Bakanlığı kimin elinde ne olduğunu bilmiş olur. Ruhsat verilmesini zorlaştırmakla, suç işlenmesini mi önlemiş oluyorlar? Tabanca alacak kişi hele suça da eğimliyse nasılsa alıyor ruhsatsız silahı, tercih de ediyor, kaydı olmayacağı için. Bu kafaları bir değiştirseler kendileri de daha rahat ederler diye düşünüyorum.

1953 doğumlu 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında kanun, yıllardan beri görülen her eksikliğine yapıştırılan bir madde değişikliği ile adeta yamalı bohçaya dönmüş vaziyette. 2010 yılından beri de İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı bir taslak konuyla ilgili görülen bazı kuruluşların, hatta bazı av tüfeği imalatçılarının da görüşü sorularak ilgili bakanlık komisyonlarını dolaştı. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu’nun da taslak hakkındaki görüşlerinin sorulduğu haberi de bize ulaşmıştı. Ama federasyonun adından bir türlü çıkartmadığı “avcılık” için faydalı olacak ne görüş serdettiği konusunda lütfedip avcılara bir bilgi vermemiş olması da tuhaf doğrusu.

Taslak, TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye hazırlanırken, silah karşıtlarının gaza getirdiği, gazetelerin konudan bihaber bazı büyük isimli köşe yazarlarının da salvo atışlarıyla hükümet tarafından uykuya yatırıldı. Bu sırada da 2011 milletvekili seçimleri devreye girince kadük olarak gündemden düştü.

Yazdıkları her şeyi de çok iyi bilir pozlarda ahkam kesen yazarlar ile silah karşıtları bu taslaktaki “beş silah edinme” konusuna itirazla taslağı yerden yere vururken, mevcut 6136’nın silah edinme sayısında bugüne kadar hiçbir kısıtlama getirmediğinden dahi bihaberdiler ve taslaktaki beş adetlik sınırlamaya veryansın ediyorlardı “bir kişiye bu kadar çok silah edinme hakkı verilmemeli” diye. Sanki adamın birinde çok silah olursa çok adam öldürecekmiş gibi garip bir düşünce.

Bildiğimiz kadarıyla bu hükümet her aklına koyduğunu yapıyor olmakla konuyu tekrar gündeme taşıdı. Taşıması da gerekiyordu, zira yamalı bohça 6136’nın birçok maddesi yerini, modern devletlerin uyguladığı yeni kanun maddelerine bırakması da şart olmuştu.
Yeni taslak TBMM Genel Kurulu gündemine girmek için adım adım ilerliyor. Başbakan’ın “çıkarın artık bu silah kanununu” dediği rivayetleri ortalıkta dolaşırken, gerçek olan tekrar komisyonlarda görüşülmeye başlandığı.

2011 öncesi taslağı incelemiş biz avcıları ve atıcıları ilgilendiren maddelerle ilgili görüşlerimi çıkarmış, AYHAK ile paylaşmıştım. Şimdi konu gene gündeme geldiğine göre yeniden görüşlerimi sizlere de bildirmek istedim. Sizlerin de görüşlerinizi ekleyerek ilgililere iletebilmeniz ihtimaliyle, “Tut kelin perçeminden” misali bakarsınız birileri okur, bakanlık komisyon üyelerine anlatır falan da, dinleyen de olursa, bakarsınız hak verip görüştükleri taslakta modernleşme ve çağdaşlaşma için gerekli değişiklikleri ve ilaveleri yaparlar.

Özellikle önceki dönemde taslağı inceleyen alt komisyon raporu da görüldüğünde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununda silah ve silaha ilişkin kavramların tanımlanmasından kaçınıldığı anlaşılmaktadır. Bu bakımdan Silah Kanun Taslağında geniş içerikli bir tanımlar maddesine yer verilmesi isabetli olmuştur.
Halen görüşülmekte olan taslakla ilgili değişik kaynaklardan ufak değişiklikler içeren üç ayrı taslak elime geçtiğinden maddelerde kaymalar olabileceğinden konu başlıklarını da belirttim.

Özellikle Yivli Av Tüfeği sahibi avcıların bu tüfeklerini yılda sadece birkaç kere kullanma imkanı olduğu bazı yıllar hiç kullanamadığı göz önünde bulundurularak, tabancalarla aynı kategoride ruhsatlandırılmamaları gerektiğinin vurgulanmasını şart olarak görüyorum.
Batıda hiçbir ülke silahtan vergi, harç vs adı altında para almazken tek bizim hükümetler akıllı…

Görüşülen taslağın tamamını okumak için bu linki açabilirsiniz:

KOMİSYONLARDA GÖRÜŞÜLEN SİLAH KANUN TASLAĞI HAKKINDA GEREKÇELİ GÖRÜŞLERİM

Silahların tanımı

2. Maddedeki tanımlarda “antika silah” tanımında “değerli, benzerlerine az rastlanan” gibi relatif kavramlar kullanılmamalıdır.
“yarı otomatik” silah tanımı bu madde içinde muhakkak yer almalıdır.

Silahların sınıflandırılması

3. Maddesi Silah ve malzemeleri kategorilere ayırmakta. 1. Kategorinin 1, 2 ve 3. bentleri tabancaları niteliklerine göre tasniflerken 4. Bent yivli av tüfeklerini tarif ediyor. “Namlusu yivli setli, şarjör ya da hazne kapasitesi beşten fazla olmayan, basit yöntemlerle beşten fazla fişek alabilecek bir silah haline dönüştürülemeyen, otomatik olmayan ve tekrarlanabilen atış kabiliyetine sahip uzun namlulu ateşli silahlar,” olarak yapılan tarif, dünyada avcılık için yapılan bütün yivli av tüfeklerini kapsar hale getirilmiştir. Zira taslağın ilk halinde yivli ve yivsiz tüm tüfekler hiçbir ülkede görülmemiş bir kısıtlama getirmiş ve bunun üzerindeki fişek kapasitedeki silahların bu kapasiteye basit usulde tekrar değiştirilemeyecek şekilde modifiye edilmesi zorunluluğunu getirmişti.

2011 seçimleri öncesi İçişleri alt komisyonunda çok doğru bir görüş olarak “maddenin birinci fıkrasında ele alınan silah kategorilerinden birinci kategorinin 4 ve 5 numaralı alt bentlerinde düzenlenen uzun namlulu yivli ateşli silah ile yivsiz setsiz ateşli silah için öngörülen fişek kapasitesi, üst sınırı üçten beşe çıkarılmış ve işaret edilen silahın tam olarak belirlenebilmesi açısından yapılan tarif daha teknik hale getirilmiştir.” İzahı yapılmıştır. Esasen yivli ve yivsiz avlanmak için imal edilmiş tüfekler de fabrikadan bu fişek kapasitesinde imal edilmektedirler.

3. Maddenin Dördüncü Kategorisi 5.fıkrası “Av bıçakları”, 6. fıkrası namlusu 9cm’den uzun bıçaklar olarak tarif edilmiştir. “Av Bıçağı” için bir nitelik belirtilmediğinden, 6. bent ile karışıklık doğuracaktır. Namlu uzunluğu 25cm’den uzun olmayan tek tarafı kesici bıçaklar “av bıçağı” olup, Avcılık Belgesi sahibi kişilerin avlanma fiili sırasında üstlerinde taşıyabilecekleri” şeklinde bir tarif ve uygulama getirilebilir.

3. Maddenin 2.Fıkrasında, “Birden fazla namlusu bulunan ateşli silahlardan namlularından en az biri yivli setli olanlar, yivli setli silah olarak” değerlendirilirken “namlulardan en az biri” ibaresinin önüne “yivli tüfek kuşunu atmak için” ibaresinin konması maddenin bir sonraki ibaresine açıklık kazandıracaktır. Keza, “Bu maddenin birinci fıkrasında (a) bendinin (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer alan Birinci Kategorideki silahlardan namlusunun bir kısmı yivli-setli olan ateşli silahlar yivsiz silah olarak……değerlendirilir” denilmektedir. Bilindiği gibi (5) ve (6) numaralı alt bentlerdeki “yivsiz av tüfekleri” kendi özel çaplarında (12, 20 gibi) bazı üretici fabrikalarca saçmayı dağıtması için aynı çaptaki bir namlusunun içi yivli olarak imal etmektedirler. Bu türler “yivli” kategorisinde değerlendirilmemeli ve “yivsiz av tüfeği” kategorisinde değerlendirilmelidir.

Silah ithali

5.Madde, 1. Fıkrasında Birinci Kategorideki silah ve malzemelerin ithalini yasaklamaktadır. Yani tabancalar, yivli ve yivsiz av tüfeklerinin ithali yasaklanmaktadır. Ama aynı maddenin 2. Fıkrasında birçok bentte kimlerin bu silah ve malzemeleri ithal edebilecekleri sıralanmaktadır. 1. Fıkra ile 2.Fıkra çelişmektedir. Silahın ithal edilebileceği durumlar bu kanunla belirleniyorsa ithali yasak değildir.
2. Fıkranın “a” bendi 3. Madde’de birinci kategoride yer alan silah ve malzemelerin ithal hakkını Savunma Sanayi Müsteşarlığı veya yetkilendireceği bir kuruma vermektedir. Bu kategorideki 5 ve 6. bentlerdeki yivsiz av tüfeklerinin serbest olan ithali de bu düzenleme ile Savunma Sanayi Müsteşarlığına bırakılmaktadır ki halen 5 ve 6.bentlerdeki yivsiz av tüfekleri özel şirketlerce İçişleri Bakanlığı izini ile ithal edilebilmektedir. Bu 2.fıkrada tahminimce sehven yanlış ve eksik ifade kullanılarak yivsiz av tüfeklerinin de ithalatı Savunma Sanayi Müsteşarlığına bırakılmıştır. İfade düzeltilmelidir.

Yivli Av Tüfeklerinin İthal İzni

Görüşüm odur ki 3.maddenin birinci kategorisinde yer alan 1, 2, ve 3.bendindeki tabancalar ile özellikle 4.bentteki Yivli Av Tüfeklerinin de ithal izini özel şirketlere ve edinme hakkı sahiplerinin de zati eşyası olarak ithal etmelerine izin bu madde yeniden düzenlenerek verilmelidir.
Zira, ithalat esasen İçişleri Bakanlığının iznine tabi olup her bir silahın modeli incelenerek, proforma faturasında seri numaraları alınarak ithaline izin verilmekte, ithalatçı firma uhdesindeki silahları satıcı firmaya devrederken, akabinde satıcı firma da emniyet müdürlüğünün verdiği silah alım izni ile silah alabilirken, gerek satıcı ve gerekse satın alan, satışa konu silahı seri numaraları ile emniyet müdürlüğüne bildirmekle yükümlü kılınabilirler. Yivsiz av tüfeklerinde dahi ithalat bu uygulama ile yapılabilmekte ve kaçağa hiçbir şekilde imkan vermemektedir. Amaç Savunma Sanayi’ne fon almaksa bu gene her ithal silahın gümrükten çekilmesi sırasında alınacak şekilde düzenlenebilir. Hiçbir kayıtsızlık ve kaçağa sebep olamaz. Avrupa Birliği ülkelerin tamamında birinci kategoriye giren tüm tabanca , yivli ve yivsiz tüfekler ithalatçılar tarafından ithal edilmekte ve av mağazalarında satılmaktadır. Tabanca ve yivli tüfeklerin ve mühimmatının Devlet tarafından ithal edilip sivile satışının yapıldığı hiçbir ülke yoktur. İthalat tabii ki devletin denetiminde yapılır fakat devlet tarafından yapılmaz. Devlet ithalat ve satıştan vergisini alır.

5. Madde bu haliyle bırakılacaksa, 4. fıkra ile 3.Maddenin birinci kategorisinde yer alan 5 ve 6. bentlerindeki yivsiz av tüfeklerini edinme hakkına haiz kişilere ithal izini verildiğine göre silah edinme hakkına haiz kişilere 4. bentteki yivli av tüfeklerini ve mühimmatını ithal etme hakkı verilmelidir.
5. maddenin 8.fıkrasının sonundaki “… veya bir meslek ve sanatın icrası için gerekli olanların ithali İçişleri Bakanlığının iznine bağlıdır” denilmektedir. Avcılık “bir meslek veya sanat” olarak nitelenebilir mi açıklık göstermemektedir.

Silah satışı

6. Madde Satış ve İmha. Bu maddenin 1. fıkrası, 3. Maddenin birinci kategorisinde yer alan 5 ve 6 . bentteki yivsiz silahların valilikçe izin verilen satış yerlerinde satılmasına izin verilirken, 1, 2, 3. bentlerdeki tabancalar ile 4. bentteki yivli av tüfeklerinin yalnız mühimmatına ayni Valilikçe izinli satış yerlerinde satışına izin verilmektedir. 5.madde için sıraladığım ithal ve satış için kayıt uygulaması olduğuna göre tabanca ve yivli av tüfeklerinin de valilikçe izinli satış yerlerinde satışına neden izin verilmemektedir. Halen bu satış yerlerinde 2.el yivli av tüfekleri satılmaktadır. Bu durumda yeni tüfek ithal edip satmalarına neden izin verilmez?

Silah edinimi

7. Madde Silah edinimi ve ruhsata ilişkin esasları belirlemektedir.Maddenin 4. Fıkrasının “a” bendinin 1. faslında tabanca ve yivli tüfekler için edinebilme yaşını 21 olarak belirlerken, aynı bendin 2. faslında yivsiz av tüfeği edinme yaşı on sekiz olarak belirlenmektedir. Tabanca edinimi için yirmibir yaşı doğru buluyorum fakat yivli av tüfekleri edinim yaşı da on sekiz olabilmelidir. On sekiz yaş altındaki genç sporcuların poligonlarda atış sporları silahlarını kullanmaları yönetmelikle belirlenmelidir.
Silah edineceklerin eğitimi

Ancak tabanca edinimi için tabancanın muhafazası ve kullanımı ile ilgili emniyet müdürlüğü bünyesinde tabanca alacaklara bir kurs verilmesine hüküm getirilmelidir düşüncesindeyim. Tabanca temizlenirken meydana gelen kazaların böylelikle asgariye indirilmesi amaçlanmakta olup, bu gibi kazalardaki tedbirsizliğin cezaları da arttırılmalıdır görüşündeyim. Av tüfeklerinin kullanımı ile ilgili bilgiler “avcılık belgesi” edinmek için verilen kurslarda öğretilmektedir. Yivli av tüfeklerinin kullanılması da bu görülen kursun dışında kalmamaktadır. Geçerli avcılık belgesi olmadan yivli av tüfeği edineceklere de diğer silahların edinilmesinde zorunlu olacak emniyet müdürlüğü kursundan geçmeleri şartı getirilmelidir.
7. Maddenin 14. Fıkrası yivsiz tüfekler (3.maddenin birinci kategori kapsamındaki 5 ve 6. bentleri)
hariç olmak üzere kişinin edinebileceği silahları 5 adetle sınırlıyor. 4. bentteki Yivli Av Tüfekleri de 5 ve 6. bentteki yivsiz av tüfekleri ile aynı şekilde edinilmesine sayısal sınırlama getirilmemelidir.
7.maddenin 10.bendinde her bir silaha yılda 200 adet fişek edinme hakkı verilmektedir. 3.maddenin 4.bendindeki yivli av tüfekleri için de 5 ve 6. bentteki yivsiz av tüfeklerinde olduğu gibi sayı kısıtlaması getirilmemeli, silah sahibine atış antrenmanı için istediği kadar verilmelidir.

Silah reklamı

8.maddenin 6.fıkrasındaki, 3.maddenin birinci kategorisindeki 5 ve 6. bentlerdeki yivsiz av tüfekleri reklam serbestisine 4. bentteki yivli av tüfekleri de dahil edilmeli. Dış ülkelerde bütün yivli ve yivsiz av tüfeklerinin basın ve TV’lerde reklamı yapılabilmektedir.

Ruhsatlı silahın bulundurulabilmesi ve taşınabilmesi

Silahın Muhafazası

Çok önemli bir husus pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi bu kanunun da silahın evde muhafazasına gerekli şartları belirleyen bir hüküm getirilmesidir. Yivli ve yivsiz tüfekler için kolay erişilemeyecek biçimde kilitli çelik dolapta muhafaza şartı getirilmelidir.

Esas olarak silahın taşınması kişinin kanunla belirlenen özelliğine bağlıdır. Dolayısı ile taşıma ruhsatı silaha değil kişiye verilmeli, bu vasıftaki kişi sahibi olduğu ruhsatlı silah(lar)ını taşıma hakkına sahip olmalıdır. Bütün dış ülkelerde bu böyledir. Taşınamayacak evsaftaki silahın edinimine de izin verilmemektedir.

Av silahının geçerli avcılık belgesi ile taşınabilirliği

11. Maddenin 4 Fıkrası “3.maddenin birinci kategorisindeki (4), (5) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer alan silahlarla ilgili olarak verilen ruhsat aynı zamanda nakil ve kullanılacağı alanlarda taşıma yetkisini de kapsar” şeklinde çağdaş bir ifade ile av silahlarını aynı ruhsatta toplamakta ve “kullanılacağı alanlar” ifadesi değiştirilimeli ve “geçerli avcılık belgesi sahibi olanların bu amaç için taşıyabilecekleri” hükmünü getirmelidir.

Silah ruhsatının geçerlilik süresi ve yenilenmesi

Silahın değil kişinin ruhsatının geçerlilik süresi olmalıdır. Silahların emniyet müdürlüğündeki kaydını ve nerede bulundurulabileceğini gösteren ruhsatı bütün AB ülkelerinde olduğu gibi süresiz olmalıdır. Kişiye kanuni niteliğine göre silahını taşıyabileceği süreyi ve şartları içeren bir ruhsat verilmelidir. Avcılık için taşıma ise geçerli avcılık belgesi ile av sahasında taşınabilirliğini mümkün kılmalı, av sahasına gidiş ve dönüşte, içinde fişek olmadan, kılıf içinde bulundurulması zorunluluğunu getirmelidir.
12. Maddede 3.fıkrada bahsi geçen “bulundurma ruhsatının süreye tabi olmaması ve beş yılda bir ruhsat harcının yatırılması durumunda geçerliliğini muhafaza etmesi, çelişki yaratmasının dışında, mülkiyet hakkı hukukuna da ters düşmektedir.
Silah Ruhsat Harçları

Edinilmiş bir mal için devlete para ödendiği sürece bulundurulması veya taşınması için hiçbir ülkede silahlardan harç ve vergi alınmamaktadır. Bazı ülkelerde ruhsatın ilk verilişinde (bulundurma veya taşıma diye ayrı bir ruhsat yoktur) çok cüzi bir ruhsat işlem parası alınmaktadır. Silah rusatı çoğu ülkede bilgilerin devamının kontrolü için 10 yıl gibi süreli olup yenilenmelerinde tekrar bir ücret alınmaz.

Türkiye’de silah taşıma harcının yıllık bedeli, 1200 cc bir otomobilin yıllık vergisinden daha fazladır. Bulundurma harcı ise evde veya iş yerinde kullanılmadan ve taşınmadan duran bir çelik parçasından alınan hiçbir ülkede benzerine rastlanmayan bir uygulama.
13. maddenin 4.bendinde bahsi geçen koleksiyonculuk için her bir silaha bulundurma ruhsatı harcı ödenmesinin dışında her yıl 20bin TL koleksiyonculuk harcı alınması hiçbir mantıklı izaha sığmamaktadır.
Türkiye’de mukim yabancıların av silahı edinmeleri

20.Maddede bahsi geçen yabancıların silah edinmeleri ile ilgili fasıllardan 5.fıkranın 7.bendine ülkemizde mukim yabancıların, 3.maddenin birinci kategorisindeki 4 bentteki yivli av tüfekleri ile 5 ve 6. bentlerdeki yivsiz tüfeklerin de dahil edilmesi gerekir. Zira bu husus dış ülkelerde ikamet eden vatandaşlarımız için aynen tatbik edilmekte ve yivli ve yivsiz silah edinmelerini mümkün kılmaktadır.

Av turizmi yapan acentelerin yetkililerinin kendi adlarına kayıtlı yivli ve yivsiz av tüfeklerini avlandırdıkları avcıların talebi halinde kendilerinin de birlikte olmaları şartı ile avları boyunca bu avcılara kullandırabilmeleri halkında hüküm getirilmelidir. Bu şekilde ülkeler arası silah taşınmasının ve gümrüklerde kayıt işlemlerinin giderek zorlaşması ile silahını birlikte getirmek istemeyen turist avcılara kolaylık sağlamış olacak, dış ülkelerin hepsinde mevcut bu uygulama ülkemizde de tatbik edilmekle av turizminden döviz elde etmemizde yardımcı unsur olacaktır.

Yurt dışında mukim TC vatandaşlarının Türkiye’ye silah getirmeleri

Taslakta bu hususa hiç değinilmemiş. Yurtdışında herhangi bir ülkede mukim TC vatandaşlarının Türkiye’de edindikleri geçerli avcılık belgesi sahibi olmaları durumunda, yurtdışında edindikleri o ülkenin ruhsatına haiz silahlarını Türkiye’ye avlanmaya gelirken beraberlerinde getirebilmeleri ve turist avcının silah getirme şartlarına tabi olmamaları gerekmektedir. Çıkışlarında beraberlerinde geri götürmeleri zorunlu olmalıdır.

Ayrıca yurt dışında mukim TC vatandaşlarının Türkiye’ye kesin dönüş yaptıklarında 3.maddenin birinci fıkrası 1, 2, 3, bentlerdeki ülkelerde ruhsatlı silahları varsa bu silahlarını ve aynı maddenin 4, 5 ve 6.bentlerindeki yivli ve yivsiz av silahlarını bu kesin dönüşleri sırasında Türkiye’ye ithal etmelerine izin verilmeli ve getirecekleri tüm silahlarından Savunma Sanayi Fonu alınmamalıdır. Bu husus düzenlenerek “Silah İthali” başlıklı 5.maddenin ilgili fıkrasına ilave edilmelidir.

Geçici 3. Madde, 3.fıkrasında taşıma ruhsatlı (11.madde’de belirttiğim taşıma ruhsatının silaha değil kişiye verilmesi ile ilgili olarak değişiklik yapılmaması durumunda) belli bir silahın bu kanunla taşınmasına izin verilmemesi halinde sahibinin istemesi durumunda devletçe rayiç bedeli ödenerek satın alınır hükmünün eklenmesi gerekir diye düşünüyorum. 

Gönder