%100 Doğa Outdoor Yaşam Etiği

Yazarlar

Anasayfaya git Sonraki yazara git Önceki yazara git
  • Kişi beğendi
  • Yazı Boyutu :
    Yazıyı Büyüt Yazıyı Küçült
  • Paylaş :

Sevgili Oltacı Dostlar

Kamil Üçbaş
info@yabantv.com

 

1/9/2012-31/8/2016 tarihleri arasında amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak için, ticari amaç dışı veya spor maksadıyla yasak olmayan bölgelerde ufak vasıtalarla su ürünleri istihsal edeceklerin avlanma usul ve esaslarını belirleyen, 3/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN TEBLİĞ resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.


Amatör olta balıkçı dernekleri, dergimizin yazarları, internet siteleri ve forum üyeleri amatör olta balıkçılığında çağdaş bir sistem kurulması için, Tebliğ Öncesinde ve sonrasında ellerinden geldiği kadar destek olmaya çalıştılar.

Ankara’da bakanlıkta yapılan Tebliğ danışma kurulu toplantılarına amatör balıkçı dernekleri ve internet sitesi yöneticileri de katıldı. Ankara’da Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne gelerek, 3/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ değerlendirme toplantısına katılan OLTACILARDER, SİNABDER, KAMADER, AVRASYA-DER, KÖROĞLU-DER, ÇANOBDER, RASTGELE-DER, ESABDER, TUSOB, Güçlüler Av Bayi Sahibi Turgay İNANÇ ve Balık Dostları Forum Sahibi Bülent SEPETÇİOĞLU'na ve emeği geçen tüm dostlara çok çok teşekkür ediyoruz.

Tebliğ aşağı yukarı geçen seneyle aynı balık limitlerinde sazan ve turnada bir değişiklik var turna ve sazanın günlük limiti 10 adetti bu limitler 5 adete düşürüldü. Bu da oltacılar tarafından olumlu karşılandı. Doğal Alabalık (tüm Türler) için 01 Ekim-31 Mart olan zaman yasağı bir ay daraltılarak 5 aya indirildi. 01 Ekim-01 Mart olarak belirlendi. Ayrıca 20 cm. olan alıkoyma alt sınırı 5 cm. artırılarak 25 cm.ye çıkarıldı.

Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan kafeslere 100 metreden daha yakın mesafede avcılık yapılması yasaklanmıştır. Bu madde balık çiftliği sahiplerini korumak için alınmıştır, çiftlik sahibinin yada çalışanlarının eşi dostu, arkadaşı bu sahalarca avlanmaktadır. Onlara yasak yoktur. Bu alanların Yeteri kadar denetlenmediğini biliyoruz.

Bunun dışında benim yıllardır akıl erdiremediğim. Anlamsız bulduğum amatör balıkçı belgesi faslı aynen geçti. Alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu olmayan bir Amatör Balıkçı Belgesi veriyor sadece il müdürlüklerine para ödeyerek belge alınıyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle saçma sapan bir belge yoktur herhalde. Madem Amatör Balıkçı Belgesi veriyorsun karşılığında bir kurs, bir sertifika eğitim programı uygula diyoruz maalesef bakanlık bu konuda duyarsız davranıyor. Bu belgeleri alan bir kısım uyanık oltacı gittiği bölgelerde belgeyi göstererek ben resmi balıkçıyım diye usulsüz avlar yapmakta. Bunu da bakanlığa defalarca söyledik.

Tebliğe göre; Gökkuşağı alabalığı, Turna, Tatlı su levreği iç sularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıkların kontrolsüz ve izinsiz olarak canlı nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır. Güneş levreği, Tilapya azmanı, Havuz balıkları, Gambusia, Çizgili sazan (Çakıl balığı), Gümüş, iç sularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıkların görüldüğü sular derhal Bakanlığın en yakın il veya ilçe müdürlüklerine bildirilmelidir. Bu grup balıklar için boy ve sayı limiti yoktur, kapalı sezon bulunmamaktadır. Bu balıkların canlı yem olarak kullanılması, bir iç sudan başka bir iç suya taşınması yasaktır.

İç sularda avlanabilecek türler (Boy ve günlük avlanma limiti)

Doğal alabalık 25 cm. 3 adet
Gökkuşağı alabalığı 10 adet
Sazan 40 cm. 5 adet
Kadife 26 cm. 10 adet
Sudak 26 cm 10 adet
Tatlı su levreği 18 cm. kg
Tatlı su kefali 20 cm. kg
Siraz 20 cm. kg
Turna 40 cm. 5 adet
Yayın 90 cm. 1 adet
Karabalık 22 cm. 10 adet
Fırat turnası 50 cm. 1 adet
Maya 50 cm. 1 adet
Şabut 45 cm. 1 adet

Boy limitleri belirtilen türlerde % 5 küçük boylara istisna tanınır.
Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz.
Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg’ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar günlük limit dâhiline kabul edilir.

Günlük limit her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 10’u geçemez.

Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten fazla olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg’ı geçemez.

Denizlerde avlanabilecek türler (Boy ve günlük avlanma limiti)

Akya 30 cm 3 adet
Ahtapot 1 kg 3 adet
Barbunya 13 cm kg
Çipura 20 cm kg
İstavrit 12 cm kg
Kalkan 45 cm 2 adet
Kefal 20 cm kg
Kılıç 125 cm 1 adet
Kolyoz 18 cm kg
Levrek 25 cm kg
Mercan15 cm kg
Orkinos (Ton) 90 cm 1 adet
Palamut 25 cm kg
Pisi 20 cm kg
Sinagrit 35 cm kg
Tekir 11 cm kg
Uskumru 20 cm kg
Uzun kanat orkinos 60 cm 1 adet
Yazılı orkinos 45 cm 2 adet
Karagöz 18 cm kg
Lagos 45 cm 3 adet
Lüfer 20 cm kg
Orfoz 45 cm 3 adet
Sargos 21 cm kg

Boy limitleri belirtilen türlerde % 5 küçük boylara istisna tanınır.
Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz.
Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir. Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg’ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar günlük limit dâhiline kabul edilir.

Günlük limit her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 3’ü geçemez.

Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten fazla olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg’ı geçemez.

İç sularda Amatör Avcılık

Avlanmanın yasaklandığı iç sular ile avlanmanın kısmen yasaklandığı içsularda dönem boyunca avcılık yapılması yasaktır.

Küspeli olta, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, pinter ve sepet gibi tuzakların kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme ve benzeri) avlakta bulundurulması ve kullanımı yasaktır.

Bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü kimyasal maddeler, her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerlerinin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır.

Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında iki iğne bulunabilir.

Akarsularda her türlü doğal yem kullanılarak alabalık avcılığı yasaktır. Sadece yapay yem kullanılarak avcılık yapılabilir. Göllerde yapılacak alabalık avcılığında ise kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da cansız içsu ve deniz balıkları hariç, her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir.

Ligula intestinalis türü parazitlerin yem olarak kullanılması yasaktır.

Boyu 7.5 metrenin üzerindeki teknelerle amatör balık avcılığı yapılması yasaktır.

1 km2'den daha küçük göl ve göletlerde motorlu, motorsuz her türlü tekne ve botla avlanmak yasaktır.

Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır.

İçme suyu rezervuarlarında, akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılması ve su alma noktasına 300 metreden daha yakın yerlerde su ürünleri avcılığı yasaktır.

Özel avlanma izni gereken yerler haricinde, gün içinde av saati sınırlaması yoktur.

Baraj göllerinde yapılan avcılıkta DSİ tarafından belirtilen güvenlik sahasında avlanmak tehlikeli ve yasaktır.

Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık aşağıdaki esaslar dâhilinde yapılır.

Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık yapılabilecek alanlar Bakanlık il müdürlüklerince belirlenir. Kiraya verilen istihsal sahası baraj gölü ise amatör balıkçılığa ayrılacak alan için DSİ Genel Müdürlüğü mahalli kuruluşundan da görüş alınır.

Kiraya verilen istihsal sahalarına, kiracı tarafından; kiralama yapanı, kira süresini ve amatör avcılık için belirlenen alanları gösterir bilgilendirme levhaları konulur.

Kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiraya verilen göletler hariç, projeli olarak kiraya verilenlerde amatör avcılık yapılması yasaktır. Sadece kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiralanmış göletlerde ise kafeslere 100 metreden daha yakın olmamak kaydıyla amatör avcılık serbesttir.

Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde, resmi tatil günlerinde kişi başına en fazla 3 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir. Sadece kerevit veya gümüş avcılığı için kiralanmış olan istihsal sahalarında, gün ve alan sınırlaması olmaksızın, amatör balık avcılığı yapılabilir.

Orman İçi Sularda Amatör Avcılık

Orman içi sularda amatör avcılık için, Orman ve Su İşleri Bakanlığı mahalli birimlerinden "Orman İçi Sularda Dönem Boyu Avlanma İzin Belgesi" veya "Günlük Avlanma Fişi" alınmak suretiyle yapılır.

Günlük Avlanma Fişi verme yetkisi, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca belirlenecek esas ve usuller kapsamında, kendi mülki hudutları ile sınırlı olmak üzere, köy tüzel kişiliklerine devredilebilir. Bu tür alanlarda gökkuşağı alabalığının bulunması durumunda, bu tür için zaman yasağı uygulanmaz.

Gökkuşağı alabalığı avcılığında doğal alabalıklara uygulanan zaman yasağı geçerlidir.

Tatlı su kefali avcılığında Çizelge-6'daki, orman içi suyun bulunduğu ilin yer aldığı bölgeye ait zaman yasağı uygulanır.

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, özel avlanma izni ile avlanılan orman içi sularda gün içinde avlanma saati ve avcı sayısına sınırlama getirilebilir.

Denizlerde Amatör Avcılık
Denizlerde amatör avcılık zaman yasağına tabi değildir. Gün içinde av saati sınırlaması yoktur.

Denizlerde amatör avcılıkta kullanılabilecek avlanma araçları ve yasaklı maddelerle ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

Denizlerde amatör avcılık parakete, pinter ve sepet gibi tuzaklar hariç olmak üzere; her türlü olta takımı, serpme, yemlik uzatma ağı ve sualtı tüfeği ile yapılabilir.

Bu Tebliğde özellikleri belirtilerek izin verilenler dışındaki her türlü ağ, tuzak ve patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerleri ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.

Kullanılacak serpme ağının, kapalı iken yerden yüksekliği 3 metreyi geçemez, göz açıklığı 28 mm'den küçük olamaz.

Bir amatör avcı en fazla 4 olta takımı kullanabilir. Olta takımındaki iğne sayısı, çapari hariç 6 adedi geçemez.

Su altı tüfeği ile yapılacak avcılıkla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
Denizlerde gün batımından gün doğumuna kadar olan sürede sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz.

Sualtı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ışık kaynağı, şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma cihazı ve yedek hava kaynağı kullanılamaz.

Sualtı tüfeği ile orfoz veya lagos türlerinden günlük olarak en fazla 1 adet avlanabilir.

1 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arasındaki dönemde, sahilden itibaren uzaklığı 100 metreyi geçmeyen, şamandıralarla çevrilmiş yüzme alanları içinde su ürünleri avcılığı yasaktır.

Avlanması tamamen yasak olan türler dışındaki su ürünlerinin avcılığında her türlü doğal yem, mamul doğal yem ve yapay yemlerin denizlerde yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir.

Tebliğin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

Gönder