%100 Doğa Outdoor Yaşam Etiği

Yazarlar

Anasayfaya git Sonraki yazara git Önceki yazara git
  • Kişi beğendi
  • Yazı Boyutu :
    Yazıyı Büyüt Yazıyı Küçült
  • Paylaş :

AV GERÇEĞİ - THE TRUTH ABOUT HUNTING – 2 (YENİ)

Yaşar Burak Uslu
info@yabantv.com

Tekrar merhaba sevgili dostlar, yeni yazı dizimizin ikinci bölümü ile sizlerle birlikteyiz.

Av gerçeği adı ilk bakışta siz okuyucularıma yadırgatıcı gelebilir ancak , burada kastettiğim  gerçek dünyada ve özellikle de Avrupa Birliğinde avcılığı ne şekilde anlamlandırdıklarını gösterebilmek , günümüz dünyasında ve gelecek de avcılığın hangi noktada olmasının hedeflendiği görmektir.

Bir değerler bütünü olarak bakıldığında Avrupa Birliği ortak bir aklın , ortak bir çevrenin , ortak bir ekonominin ,ortak bir hukukun , ortak bir kültürün paylaşımı ve birlikte yaşamın gelecek de European citizen ( Avrupa Vatandaşı) olarak hedeflenen bireylerini ; mutlu , sağlıklı , güven içerisinde ve birlikte hareketi özümsemiş bir yapıda kılmak olduğunu görürüz.

Bu Avrupa Vatandaşı olarak tanımlanan insanların yaşadıkları ülkelerde farklılıklar birer değer ancak ortak çevre çok daha büyük bir değer konumundadır. Bu açıdan bakıldığında insan ırkının devamı yani gelecekte sağlıklı bir nesle sahip olmanın yolu, yeryüzü üzerinde biyolojik çeşitlilik zenginliğini korumak dan geçmektedir.

Genel anlamda yaşama ortamı dediğimiz habitat kaybı ve buna bağlı biyolojik çeşitliliğin kaybı hiçbir şekilde ,  artık Avrupa Birliğinin kabul etmesi mümkün olmayan bir konudur. Bugün gelinen noktada Avrupa Birliğine üye ülkeler , ortak kabul edilmiş bir yasal altyapı ile bu çevre konusunu hiç olmadığı kadar ciddiye almaktadırlar. Üyelik statüsü alma yolundaki ülkemiz kendi yasal alt yapısını A.B. hukuksal sistemine uyarlamak amacıyla bir süredir çalışmalar yürütmektedir. Ancak Türkiye’nin yasal alt yapısını düzenlerken yapılan çalışmalarda özellikle de Çevre başlığı altında yürütülen çalışmalara baktığımızda ne yazık ki önemli bir eksikle karşılaşmaktayız.

Avrupa Birliği denilen organizma işleyişindeki başarıyı ve aldığı kararlarda ki uygulanabilirliği önemli ölçüde bir tek kaynaktan sağlar o da katılımcılıktır…!

Evet toplumu oluşturan bireyler kendilerini ilgilendiren konular da  karar alınırken karar alma mekanizmalarında yer alır ve görüşlerini ve çekincelerini ortaya koyarak katılımcılık esasını çok doğru bir şekilde kullanırlar ve zaten bu A.B. tarafından yapılacak her işten önce gerek şart olarak aranır.

Bundan neyi kast ediyorum  yani katılımcılıktan , basitçe açıklamaya çalışayım .

İlk önce şunu söylemeden geçemeyiz , A.B. nedir sorusunun cevabı A.B. fikrinin babası kabul edilen Jean Monet’in tanımlaması ile ; …Biz devletler koalisyonu kurmuyoruz , insanları birleştiriyoruz –birlik kuruyoruz…( we are not forming coalitions between states , but union among people) dur. Bu ana fikir A.B. yi oluşturan ülkelerin , kendi ülkelerindeki her çeşit siyasi partiden seçilmiş , parlamenterler arasından  seçilerek Avrupa Parlamentosuna seçilen parlamenter yani milletvekilleri vatandaşlarının hak ve menfaatlerini korumaya çalışırlar . Bu noktada önemli bir mekanizma önümüze çıkar ki bu da intergroup denilen ilgi alanlarına göre millet vekillerinin oluşturdukları çalışma ve lobi-baskı gruplarıdır.

Biz avcıları ilgilendiren bir örnekle bu baskı guruplarından birini belirtelim bu kısaca Avcılık Gurubu denilen Sustainable Hunting, Coutryside & Biodiversity Intergroup yani Sürdürülebilir Avcılık ,Kır Sporları ve Biyolojik çeşitlilik Grubudur. Avrupa Parlamentosun da ki en eski ve en aktif gurup olan bu gurup 1985 yılında oluşturulmuştur. Şu anda yaklaşık 150 parlamenter den oluşan bu gurup oldukça geniş bir spectrum da çalışmalarına devam etmektedir. 

Bir saptama yapmak istersek Avrupa Birliğine üye her ülkenin seçip yolladığı millet vekilleri eli ile yani ; avcılık özelinde  avcıların desteklediği , seçilmelerinde önemli katkıları olan , avcıları temsil eden üye ülke millet vekillerinin arasından seçilen Avrupa Parlamentosu millet vekillerinin oluşturdukları çalışma – baskı gurubu eli ile Avrupa Birliğin de oluşturulacak düzenlemeler de , alınacak kararlarda konun sahibi ve de sorumluluğunu taşıyan avcıların temsilcilerinin olaya sahip çıkmaları olarak  açıklayabiliriz.

Peki bu milletvekillerinden oluşan İnter group hangi konularla ilgilenir dersek , bunlar :

- Bütün country- sport , kır sporları disiplinleri

- Yaban hayatı idaresi

- Sportif olta balıkçılığı

- Ormancılık ve doğa koruma

- Halkın ve hayvan sağlığına değer verme ve haklarının savunulması olarak özetleyebiliriz.

Bu grup toplantılarını Strasbourg da ki Avrupa Parlamentosu merkezinde katılımcılık ve ortak akıl ile şu işleri görür;

- Sürdürülebilir Avcılık inisiyatifi ,

- Kuş Direktifine göre Avcılık yönetmeliği

- 2004 yılında F.A.C.E. (Avrupa Birliğine üye Ülkeler Avcılık Federasyonları Birliği) ve BirdLife International ( Uluslar arası Kuşları Koruma Örgütü) arasındaki ortaklık anlaşması yani işbirliği anlaşması,

- Mal ve Kişilerin Serbest Dolaşımı kapsamında Silah Yönergesi,

- Halk Sağlığı kapsamında Av etleri Hijyen şartlarına dair Yönetmelik,

- Tuzakla Avcılık  uygulamaları hakkındaki Yönetmelik ,

- Büyük Yırtıcılar (Large Carnivores) çalışmaları,

- Habitat Directive ( yaşam alanı yönergesi) çalışmaları,

- İstilacı Yabancı Tür Hayvanlar (Invasive Alien Species) ile mücadele  çalışmalarında ana karar verici unsur olarak çalışır ve F.A.C.E. ile birlikte

- Yaban Hayatı Koruma,

- Avcılık,

- Sportif Olta Balıkçılığı,

- Kırda Yaşam (Countryside) ve Bu Geleneğin Korunup geliştirilmesinde ana yardımcı,

 I.U.C.N. (Nesli Tehdit Altındaki Türleri Araştırma Birimi ) politikalarının belirlenmesinde söz sahibi ve Yabanı Yaşam Alanı Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımında destekleyici bir rol oynar.

Genel olarak bir çerçevesini çalıştığım bu Avcılık Merkezli yapı sayesinde Avrupa Birliğinde yaşayan toprak sahipleri birliği , Avrupa Kır sporları Federasyonu , Köpek Organizasyonları , Balıkçılar gibi daha pek çok örgüt yüzyıllardır bir kültür öğesi olarak sahip oldukları ve genel manada Avcılık haklarını sürdürebilirlik prensibi doğrultusunda yaşamak ve gelecek kuşaklara taşımak için çalışırlar.

Oldukça genel bir çerçeve de belirttiğim bu sistemin işleyişini ve oluşturdukları yasal çerçeveyi gelecek bölümden itibaren Avrupa Birliği’nin halen uygulamadaki ve bizlerinde artık uymak zorunda olduğumuz yasa ve yönetmelikleri eşliğinde sizlerle paylaşmaya Allah (c.c.) izin verdiği sürece çalışacağım.

Gelecek bölümde buluşmak üzere …

Yaşar Burak Uslu

Gönder