%100 Doğa Outdoor Yaşam Etiği
  • Kişi beğendi
  • Yazı Boyutu :
    Yazıyı Büyüt Yazıyı Küçült
  • Paylaş:

Istrancalar'da Kalker Ocağına İzin Yok

Danıştay, Kırklareli’deki Istranca ormanlarına kalker ocağı kurulmasına yönelik yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Istrancalar'da Kalker Ocağına İzin Yok

Daha önce su kaynakları, ormanlık alan, köylülerin tarım yaptığı ve hayvanlarını otlattığı bölgede çalışma başlatılarak ocağın kurulması için hazırlık yapılmıştı.

Kalker ocağı için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir’ kararına karşı ormanın içindeki Soğucak Köyü sakinlerinin açtığı davada Edirne İdare Mahkemesi, ‘ÇED gereklidir’ raporu verdi.

Bunun üzerine Kırklareli valiliği de Danışta’ya temyiz başvurusunda bulundu. Danıştay 14’üncü Hukuk Dairesi mahkemenin iptal kararını oy birliğiyle onarken, davada üstün kamu yararının dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Kararda, keşif ve bilirkişi incelemesinde mevcut ÇED raporunun eksik kaldığı, dava konusu alan için, özellikle uluslararası sözleşmeleri ve çevre-orman ilişkilerinin mutlaka dikkate alınması, üstün kamu yararı yönünden irdelenmesi gerektiği belirtildi.

Kararda şu ifadeler kullanıldı: “Söz konusu madencilik faaliyetinin 25 hektarın altında 23.27 hektar alana ilişkin olması nedeniyle proje tanıtım dosyası üzerinde inceleme yapılarak işlemin tesis edildiği ancak dosyada bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen işletme ruhsat alanının 61.64 hektar olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda ruhsat alanı 61.64 hektar olan ve yönetmelikte belirtilen 25 hektarlık sınırdan daha büyük bir alanı kapsadığı anlaşılan faaliyet konusunda ÇED sürecine tabi olduğu ve çevresel etki değerlendirilmesi gerekli değildir kararı verileceği anlaşıldığından İdare Mahkemesi kararında hukuki isabetsizlik bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle Edirne İdare Mahkemesi’nin kararının onanmasına, karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına oybirliği ile karar verildi.”

0/1500
Gönder


Yaban TV’yi artık twitter’dan da
takip edebilirsiniz