%100 Doğa Outdoor Yaşam Etiği
  • Kişi beğendi
  • Yazı Boyutu :
    Yazıyı Büyüt Yazıyı Küçült
  • Paylaş:

Organik Hayvancılık Desteği Tebliği...

Destekleme yapılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi... Başvurular 7 Ekim'de başlıyor

Organik Hayvancılık Desteği Tebliği...

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, organik hayvancılık desteklemesinden yararlanmak isteyen anaç sığır, manda, buzağı ile anaç koyun ve keçi yetiştiricileri 7 Ekim 2013 tarihinden itibaren 22 Kasım 2013 günü mesai saati bitimine kadar başvuruda bulunacak. Organik arılı kovan desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin ise başvurusu 9 Eylül tarihinde başlayıp, 11 Ekim 2013 günü mesai saati bitimine kadar sürecek.

Tebliğ ile çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen organik hayvancılığın geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, hayvan refahının, gıda güvenliğinin ve sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik organik hayvancılık yapan yetiştiricilerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlendi. Tebliğ, organik tarım destekleme çalışmalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, organik hayvan yetiştiriciliği faaliyetinde bulunan yetiştiricilere organik anaç sığır, manda, buzağı, anaç koyun, keçi yetiştiriciliği ile organik arılı kovan destekleme ödenmesi ile ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

NERELERE BAŞVURULACAK

Organik Hayvancılık Destekleme ödemesi çalışmaları Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) ve ilçe müdürlükleri ile yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülecek. Yetkilendirilmiş kuruluşlar, organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, hayvansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanı (OTBİS) veri girişlerini yapmak ve desteklerden yararlanmak üzere başvuruda bulunan yetiştiricilerin başvuruya esas kontrolü yapılmış ve yönetmelik hükümlerine göre yetiştiriciliği yapılan hayvan ve arılı kovan için uygunluk belgesini düzenlemesi gerekecek. Tebliğin askı sürecinde belirtilen süre sonuna kadar yapacakları itirazları değerlendirerek bu tebliğ hükümlerine uygun olan düzeltmeleri yapmakla sorumlu olacak. İl müdürlükleri, ilçe müdürlüklerinin destekleme sürecinde ihtiyaç duyacakları OTBİS verilerini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alacak.

DESTEK ÖDEMELERİNE BAŞVURU TARİHLERİ

Organik anaç sığır, manda ve buzağı yetiştiricileri ile anaç koyun ve keçi yetiştiricileri 7 Ekim 2013 tarihinden itibaren 22 Kasım 2013 günü mesai saati bitimine kadar organik hayvancılık destekleri organik tarım destek başvuru dilekçesi ve uygunluk belgesi ile OTBİS'de kayıtlı oldukları il veya ilçe müdürlüklerine başvuracak. Organik hayvancılık desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, Türkvet'te, OTBİS İcmali-1'de ve OTBİS İcmali-2'de de kayıtlı olan ve yetkilendirilmiş kuruluşça kontrolü yapılmış ve yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunmuş organik süreçte bulunan, aynı kulak küpe numarasına sahip büyükbaş hayvanlar üzerinden desteklenecek. Buzağılar için OTBİS İcmali-1'de kayıtlı olma şartı aranmayacak. Organik arılı kovan desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 9 Eylül 2013 tarihinden itibaren 11 Ekim 2013 günü mesai saati bitimine kadar organik tarım destek başvuru dilekçesi ve uygunluk belgesi ile OTBİS'de kayıtlı oldukları il veya ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekecek.

HAYVAN BAŞINA ÖDENECEK ÜCRETLER

Yetiştiricilere, organik tarım destekleme ödemesine hak kazanan anaç sığır ve manda için her baş için 150 TL, buzağı için her baş için 50 TL, anaç koyun, keçi için her baş için 10 TL ödenecek. Arılı kovanlara kovan başına ise 5 TL destek verilecek.

KAYIT BİLGİLERİNİ GÜNCELLEMEYENLER DESTEKLERDEN YARARLANAMAYACAK

OTBİS'de süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyenler organik tarım destekleri uygulamasından yararlanamayacak. Gerekli belgelerle birlikte süresi içinde başvuru yapmayanlar, askı listelerinde isminin bulunmaması veya destekleme bilgilerinin hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için yazılı başvuru yapmayanlar, verilen süreler içerisinde yetkilendirilmiş kuruluşuna müracaat ederek OTBİS'de bilgilerini tamamlatmayanlar, yönetmelik hükümlerine göre organik tarımsal faaliyette bulunmayanlar, organik tarım desteği ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan yetiştiricilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve sahte belge ibraz edeler, 31 Aralık 2013'ten önce organik tarım faaliyetinden ayrılanlar, Bakanlıkça uygulanan tarımsal desteklemelerden beş yıl süre ile yararlandırmama kararı verilmiş olanlar, kamu tüzel kişileri uygulama dışında kalacak.

İDARİ YAPTIRIMLAR

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte alınacak. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacak. Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak. Yetkilendirilmiş kuruluşlar organik tarım destek ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve belgelerden, ayrıca destek ödemelerinde OTBİS'e eksik veya hatalı yapılan veri girişleri ile düzeltmelerin zamanında yapılmasından sorumlu olacak. Tebliğ, 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

0/1500
Gönder


Yaban TV’yi artık twitter’dan da
takip edebilirsiniz