%100 Doğa Outdoor Yaşam Etiği

OUTDOOR YAŞAM ETİĞİ >

KUŞ GÖZLEMCİLİĞİ ETİĞİ

Anasayfaya git
.   Her zaman yaban hayatına, çevresine ve başkalarının haklarına saygılı olunuz

.   Önemli kuş habitatlarının korunmasına çalışınız

.   Üreme kolonilerinden, toplu geceleme alanları gibi hassas bölgelerden uzak durunuz ve diğerlerini uyarınız

.   Kuşların fotoğrafını veya filmini çekerken, seslerini kaydederken, onları strese sokacak veya tehlikeye atacak durumlar yaratmayınız

.   Yuvalardan uzak durunuz ve hiçbir zaman kuş yuvalarına tırmanmayınız. Bazı kuşlar bundan dolayı yavrularını terk eder

.   Kuşları cezbetmek için kullanacağınız ses veya diğer düzenekleri en aza indirgeyiniz

.   Kuşların tüneme alanları veya yemlendikleri alanlarda her zaman iyi kamufle olarak saklanınız

.   Suni aydınlatma kullanmayınız

.   Nadir bir kuş bulduğunuzda herkese duyurmayınız, gerekli tedbirleri aldıktan sonra ilgili organizasyona rapor ediniz

.   Yollardan ve izlerden çıkmak zorundaysanız çevreye ve habitata zarar vermeyiniz

.   Sahibinin rızası olmadan özel mülk alanlarına girmeyiniz

.   Yollar ve umuma açık yerlerle ilgili eğilimlere uyunuz

.   Kuşları bir yere cezbetmeye çalışıyorsanız, yırtıcılara yem olmayacaklarından emin olunuz

.   Diğer gözlemcilerin de gözleme haklarına saygılı olunuz ve yeni başlayan gözlemcilere yardımcı olunuz

.   Grupça yapılan gözlemlerde sessizlik ilkesini koruyunuz, doğayı olabildiğince az rahatsız ediniz.  Varsa rahatsızlık veren gözlemcileri uyarınız ve kuş gözlem etik değerleri hakkında bilgi veriniz

.   Grubunuzun üye adedini gözlemlediğiniz çevreye zarar vermeyecek ölçüde tutunuz ve aynı yerdeki başka gözlem gruplarının varlığını da düşünerek saygılı olunuz

.   Kuşları strese sokacak ve tehlikeye atacak her türlü davranıştan kaçınınız 

Yaban TV’yi artık twitter’dan da
takip edebilirsiniz