%100 Doğa Outdoor Yaşam Etiği

OUTDOOR YAŞAM ETİĞİ >

AMATÖR BALIKÇILIK ETİĞİ

Anasayfaya git
.   Amatör balıkçılıkla ilgili yasal sınırlama, yönerge ve uygulamaları öğrenip takip ediniz. "Bilmiyordum"  mazeretinin kabul edilemez olduğunu unutmayınız
 
.   Balık türlerini, karakterlerini, yaşam alanlarını ve avlanma yöntemlerini öğreniniz
 
.   Balık avlama mevsimlerine, boy ve adet limitlerine uyunuz, yasak bölgede avlanmayınız 

.   Avınıza saygı gösteriniz
 
.   Dünyanın uyguladığı “yakala-bırak” (Catch & Release) yöntemini uygularsanız, balıkçılığın yaşamasına katkı vermiş olursunuz. Destekleyip yaygınlaştırınız
 
.   
İhtiyacınızdan ya da yasal limitlerden fazla sayıda balık tutmayınız. Tuttuğunuz balığı asla ticari bir meta olarak görüp satmayınız
 
.   Ekolojik açıdan zararlı veya potansiyel tehlikeli ya da avlandığınız bölgeye ait olmayan türleri canlı yem olarak kullanmayınız

.   Canlı elde edilmiş bir balık türünü, başka bir ortama salarak doğal zincire müdahale etmeyiniz
 
.   Sürdürülebilir bir avcılık yapabilmeniz için, balıkların yaşam alanlarının korunması gerektiği bilinciyle hareket ediniz

.   Tekneden veya kıyıdan doğal çevreye; poşet, ambalaj, sigara izmariti, madeni yağ atıkları, eskimiş misina ya da dolaşmış   misina parçaları, boya kutuları, balık avı malzemesi boş kutuları, tükenmiş şamandıra ışıkları, bez, kağıt gibi çöpleri atmayınız.
 
.   Çevreye zararlı atık boşaltan tesis, kanalizasyon, tekne gördüğünüzde tartışmayınız, ilgili birimleri haberdar ediniz

.   Ticari ya da amatör balıkçılıkta yapılan yasadışı avlanmalara şahit olduğunuzda, konuyu ilgili birimlere bildirmekten   çekinmeyiniz
 
.   Tekne ile avlanıyorsanız istilacı türlerin yayılmasını önlemek için teknemizi sudan çıkartırken, pervane ve motora ya da römorka takılmış sucul bitkileri temizleyiniz

.   Teknenizin yağ atığı veya yakıt sızıntılarını suya boşaltmayınız
 
.   Doğal su ortamında ya da yakınında güçlü deterjanlar veya sabunla, ellerinizi veya kullandığımız malzemeleri yıkamayınız

.   Tuttuğunuz balık yumurtalı ise, zarar vermeden suya geri salınız; böylece kendi geleceğinize saygılı davranmış olursunuz
 
.   Tutulan balığı geri salmayacaksanız can çekiştirmeyiniz
 
.   Balıkçılık yaptığınız alanlarda yalnız olmadığınız durumlarda, çevredeki balıkçı dostlarınızın haklarına saygı gösteriniz
 
.   Yanınızdaki kişi sizden fazla balık tutuyorsa, ona hangi yemle tuttuğunu sormayınız

.   Kıyıdan olta atarken asla başkasının oltasının üzerinden atmayınız
 
.   Sırtı çekiyorsanız, diğer bir teknenin arkasından çapraz geçmeyiniz, misinaların dolaşmasına sebep olmayınız
 
.   Olta takımında olabildiğince en ince misina ile en ağır balığı tutmaya çalışınız
 
.   Her nerede avlanıyorsanız (deniz, göl veya dere) ayrılırken bulmak istediğiniz gibi temiz bırakınız; sular çöpünüzü öğütmez

Yaban TV’yi artık twitter’dan da
takip edebilirsiniz